Hov. Du er ikke logget ind.
DU SKAL VÆRE LOGGET IND, FOR AT INTERAGERE PÅ DENNE SIDE
Hvor mange stjerner giver du?

Hvad er Human Ressource (HR)

  1. Amino.dk
  2. Ordbog
  3. NETVÆRK & LEDELSE
  4. Hvad er Human Ressource (HR)
Hvor mange stjerner giver du? :

Forkortelsen HR bruges inden for ledelse og organisation som forkortelse for begrebet "Human Resources". En god definition på begrebet og dets historie er (frit efter www.hr-forum.dk):

Området personaleadministration-/udvikling som i dag ofte betegnes Human Resources, er i et historisk perspektiv noget, som først har taget sin begyndelse i dette århundrede. Før den tid og ligeledes et godt stykke op i 1900-tallet dækkede personaleområdet simpelthen administration af løn, arbejdstid og lign.

Fra midten af dette århundrede begyndte man at se, at der dukkede deciderede personaleafdelinger op med det formål at tage sig af de personaleadministrative opgaver, som nu var vokset blandt andet på grund af stigende krav fra det offentlige om registrering. Personaleafdelingerne blev specialistafdelinger med en opbygget rutine til at løse disse opgaver.

Med tiden blev personaleafdelingernes opgaver udvidet til også at omfatte forhold som rekruttering, efteruddannelse, sociale foranstaltninger, arbejdsmiljø osv.

Efter at de fleste større virksomheder nu op gennem 60´erne, 70´erne og 80´erne har fået oprettet personaleafdelinger, har man særligt de sidste 10-15 år set, at der er kommet en voldsom fokus på personaleområdet. En af årsagerne er nok, at mange virksomheder ved overgangen til vidensamfundet har opdaget, at det nu er medarbejderne, der er virksomhedens vigtigste ressource, og i forhold til udenlandske konkurrenceforhold må danske virksomheder stille krav til medarbejderne, idet "brain-ware" er den vigtigste konkurrenceparameter. Omvendt er medarbejderne klar over den værdi de repræsenterer, og de stiller derfor krav om gode arbejdsforhold, spændende opgaver og udfordrende fremtidsmuligheder, hvis de skal blive i virksomheden og være engagerede i jobbet.

Den øgede fokus på HR har også betydet, at virksomhederne ved, at hvis der skal vægt bag disse ord, er det nødvendigt, at personalestrategien tages alvorligt og får plads ved "det store bord" sammen med virksomhedens øvrige strategier.

På baggrund af den seneste udvikling inden for feltet, ser vi med store forhåbninger på fremtiden, hvor der fortsat vil være fokus på området, og hvor der for personalefolk vil komme mange spændende nye opgaver. 

 

 

Hvor mange stjerner giver du? :