Hov. Du er ikke logget ind.
DU SKAL VÆRE LOGGET IND, FOR AT INTERAGERE PÅ DENNE SIDE
Hvor mange stjerner giver du?

Hvad er et kommanditselskab (K/S)?

  1. Amino.dk
  2. Ordbog
  3. ADMINISTRATION & PENGE
  4. Virksomhedsformer
  5. Hvad er et kommanditselskab (K/S)?
Hvor mange stjerner giver du? :

Kapitalkrav: 0 kr.


Hæftelse: komplementarer: hæfter personligt
               kommanditisterne: begrænset hæftelse.

Kommanditselskaber K/S har mindst en komplementar og en kommanditist. 

Disse kan både være juridiske og fysiske personer.
Det kræver ikke noget i startkapital at registrere et kommanditselskab K/S,

Hvis man er komplementar så hæfter man ubegrænset og personligt for virksomhedens forpligtelser, er der mere end en komplementar, hæfter disse solidarisk.
Grundet den personlige hæftelse, skal komplementarerne have forvaltningsmæssig samt økonomiske beføjelser i selskabet. Endvidere varetager komplementaren som udgangspunkt selskabets ledelse, hvis ikke andet er bestemt i selskabets vedtægter.
Det er ofte et anpartsselskab ApS der bliver komplementar, da man derfor kan undgå at hæfte personligt.

Selskabets ejere er kommanditisterne, og de hæfter kun med det beløb de har indskudt i selskabet.

Krav til kommanditselskaber K/S

Skal man etablere et kommanditselskab er der regler.

* Selskabet skal udarbejde vedtægter.

* Have en ledelse der består af en direktion eller en bestyrelse og en direktion eller tilsvarende ledelsesorganer.

* Et kommanditselskab skal føre regnskab og årsrapporten skal indberettes digitalt

Der findes ikke nogen lovgivning om kommanditselskaber i Danmark, som f.eks ved partnerselskaber.

Selskabsloven regulerer andre typer som iværksætterselskaber, anpartsselskaber samt aktieselskaber.

Men kommanditselskaberne er gennem tiden blevet behandlet som en speciel gren af interessentskaber.

Kommanditselskab som skattesubjekt

Ligesom et aktieselskab ses et kommanditselskab som et selvstændigt retssubjekt, men når man ser på selskabsbeskatningen så ses kommanditselskabet ikke som et selvstændigt skattesubjekt på samme måde som et interessentskab.

Dette er bl.a. årsagen til at kommanditselskaber ofte bruges til at investere i skibe, vindmøller eller containere.

Hvis der skulle være et eventuelt underskud, afskrivning af aktiver og finansielle poster kan det derfor fratrækkes hver deltagers skatteregnskab. 

For kommanditisterne gælder det dog at de højest kan fratrække det beløb de hæfter for.
Endvidere er der indført begrænsninger i skattefradraget i tilfælde af at der skulle være mere end to deltagere i selskabet.


Annonce

Få 3 gratis tilbud på stiftelse af K/S selskabKlik her
Agera er startet af Amino og du binder dig ikke til noget  

Hvor mange stjerner giver du? :
Vi bruger cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på Amino
Læs mere