Hov. Du er ikke logget ind.
DU SKAL VÆRE LOGGET IND, FOR AT INTERAGERE PÅ DENNE SIDE
Hvor mange stjerner giver du?

Hvad er et iværksætterselskab (IVS)?

 1. Amino.dk
 2. Ordbog
 3. ADMINISTRATION & PENGE
 4. Virksomhedsformer
 5. Hvad er et iværksætterselskab (IVS)?
Hvor mange stjerner giver du? :

OBS! Det er ikke længere muligt at oprette et IVS. 


Et IVS også kaldt et iværksætterselskab, er den nyeste form for selskab og blev en mulighed d.1.1-2014.

Et IVS selskab kan stiftes for mellem 1 kr. og 49.999 kr. i startkapital, dog skal selskabet opspare 25% af det årlige overskud, til selskabskapitalen udgør 50.000 kr.

Hvis anpartshaverne derefter ønsker det, kan IVS selskabet omregistreres til et anpartsselskab (ApS) læs også vores wiki hvad er et anpartsselskab (ApS).

Indskudskapitalen som man skyder i virksomheden, er det beløb man som minimum hæfter med til evt kreditorer. Da selskabet kan stiftet for 1 kr. er det derfor meget billigt og risikofrit, da man er personligt beskyttet.

Krav til stiftere i et iværksætterselskab (IVS)

Den eller de personer som underskriver stiftelsesdokumentet er stiftere, det kan både være personer eller juridiske personer, som fx. kan være interessentskaber, selskaber, foreninger eller erhvervsdrivende fonde.


For at oprette et IVS, skal stifterne være myndige på stiftelsestidspunktet, og må ikke eje et selskab som er under rekonstruktion eller konkurs.

Står et selskab som stifter, kan dette selskab ikke selv være under stiftelse.

Den danske stat og kommuner kan også være stiftere.

Står juridiske personer som stiftere, har disse ikke pligt til at indskyde kapital.

Ejerbog i et iværksætterselskab (IVS)

Når man har et IVS, skal man føre ejerbog ligesom andre selskaber.

Alle ejere der råder over 5% eller mere skal registreres, for at holde styr på ejerforhold i selskabet, og det er noget alle kapitalselskaber skal føre.

Ændringer skal dokumenteres i ejerbogen, og selvom det er valgfrit hvordan man fører en ejerbog, er der nogle ting der skal indgå som:
Ejernes navne, adresse, procentvise andel i selskabet kapital og stemmeret.

Registrering af IVS

Skal du til at registrere et IVS, er der nogle ting du skal være opmærksom på.

 • Du skal registrere navn og binavne på selskabet, her skal “IVS” eller “Iværksætterselskab” fremgå.

 • Selskabets adresse samt kontaktoplysninger på stiftere, direktører, bestyrelsesmedlemmer og evt. revisor. Her skal CPR - eller CVR-nummer oplyses.

 • Dato for stiftelsen, denne dato skal være identisk med datoen på stiftelsesdokumentet.

 • Formålet med selskabet.

 • Den indskudte kapital, regnskabsår og hvis der gøres brug af en revisor, da navnet på revisoren.

 • Hvem der i ledelsen har bemyndigelse til på selskabets vegne at indgå forpligtende aftaler, der ligger udenfor selskabets daglige drift.

 

Oprettelse af IVS

Der er flere ting der skal vedhæftes når du opretter et IVS

 • Stiftelsesdokument, hvis ikke vedtægterne er en del af stiftelsesdokumentet skal de vedhæftes separat, med samme dato som stiftelsesdokumentet. Vedtægterne og stiftelsesdokumentet skal være underskrevet stifteren.

 • Selskabskapitalen skal dokumenteres, det kan gøres på flere måder:
  - Stiftes selskabet med en selskabskapital på max. 25.000 kr. Kan man gøre det med en egen-erklæring.
  - Bekræftelse på indbetalingen af selskabskapitalen fra banken eller en advokat.  

Iværksætterselskab fordele og ulemper

 • I forhold til andre selskabsformer, er fordelen ved et IVS det lille krav til startkapital.

 • Stifteren hæfter kun begrænset til selskabets formue, hvorimod stifteren i f.eks en enkeltmandsvirksomhed hæfter personligt.

 • Betalingen for selskabskapitalen kan kun være kontanter, og ikke med aktiver som i andre selskaber.

 • IVS’er skal efter årsregnskabsloven udarbejde årsrapporter, hvilket eksempelvis enkeltmandsvirksomheder ikke skal.

Hvor mange stjerner giver du? :