Hov. Du er ikke logget ind.
DU SKAL VÆRE LOGGET IND, FOR AT INTERAGERE PÅ DENNE SIDE
Hvor mange stjerner giver du?

Hvad er et anpartsselskab (ApS)?

  1. Amino.dk
  2. Ordbog
  3. ADMINISTRATION & PENGE
  4. Virksomhedsformer
  5. Hvad er et anpartsselskab (ApS)?
Hvor mange stjerner giver du? :

Hvad er et anpartsselskab(ApS)


Anpartsselskab (ApS)

Anpartsselskaber er den mest benyttede virksomhedsform i Danmark.

Et ApS kan være ejet af en eller flere personer (anpartshavere) eller virksomheder.

Anpartsselskabet skal ifølge Selskabsloven fra 2013 stiftes med en anpartskapital på minimum 50.000 kr.

Anpartskapitalen kan indskydes kontant eller i andre værdier end kontanter, som kan være aktiver.

Hvis man vælger at indskyde aktiver, skal der laves en vurderingsberetning af en revisor.

Ejer(ne) hæfter kun begrænset, det betyder at de kun hæfter og kan miste det indskud de har investeret i virksomheden.

Dette anses som en af de store fordele ved at ApS, da ejer(ne) kun mister de 50.000 kr i tilfælde af konkurs, og ikke nødvendigvis tvinges fra hus og hjem.

Ud fra hvor stor en del af anpartsselskabets kapital som en person eller selskab har indskudt, bestemmes ejerandelen.


Krav ved stiftelse af et anpartsselskab (ApS)

Når man stifter et ApS, kræver det oprettelse af et stiftelsesdokument. 

Stiftelsesdokumentet skal indeholde selskabets vedtægter, som regler, navn, hjemsted, selskabets formål.

Der er ikke et krav om en bestyrelse, så derfor kan man selv bestemme om man ønsker en, eller om der kun skal være en direktion. 

Dog har virksomhedens medarbejdere ret til at kræve etablering af en bestyrelse og medarbejderne kan derefter vælge bestyrelsesmedlemmer, hvis virksomheden de sidste tre år i gennemsnit har beskæftiget mindst 35 medarbejdere. 

Årsregnskabet underskrives hvert år af direktionen (eller bestyrelsen hvis der er valgt en), og det er derfor direktionen eller bestyrelsen, der pålægges ansvaret for at regnskabet er retvisende og korrekt udarbejdet.

Senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning skal årsregnskabet være udarbejdet 


Beskatning af et anpartsselskab (ApS)

Selskabet beskattes for sig selv efter selskabsskattereglerne.

Af årets resultat skal der betales 25 procent i selskabsskat.

Ved et udbytte på mindre end 48.300 kr. betales der 28 procent i udbytteskat, hvor der betales 42 procent i udbytteskat for udbytte over 48.300 kr. 

Endvidere skal der laves og offentliggøres et regnskab, der som udgangspunkt bliver udarbejdet af en revisor.

Som ejer i selskabet beskattes man som almindelig lønmodtager, og skal derfor betale A-skat og Am-bidrag.


Ejerbog


I ejerbogen holdes der styr på ejerforhold i et selskab og det er noget alle kapitalselskaber har pligt til at føre.

Løbende ændringer dokumenteres også i ejerbogen. Det er valgfrit hvordan man ønsker at føre en ejerbog.

Disse ting skal indgå i en ejerbog: Ejernes navn(e) samt adresse, den procentvise andel i selskabets kapital og stemmeret skal også registreres i ejerbogen. 

Det er ikke informationer der skal offentliggøres, dog skal den være tilgængelig for offentlige myndigheder. 


Registrering i det offentlige ejerregister

Alle eksisterende aktie-, anparts-, iværksætter- og partnerselskaber skal registreres i det offentlige ejerregister hvis der ejes 5 procent eller mere af selskabet. 

 

Hvad er et ApS

Klik her og få 3 gratis tilbud på oprettelse af et ApS på Ageras 

Hvor mange stjerner giver du? :