Hov. Du er ikke logget ind.
DU SKAL VÆRE LOGGET IND, FOR AT INTERAGERE PÅ DENNE SIDE
Hvor mange stjerner giver du?

Hvad er en revisor?

  1. Amino.dk
  2. Ordbog
  3. ADMINISTRATION & PENGE
  4. Hvad er en revisor?
Hvor mange stjerner giver du? :

En revisors job består i at revidere samt kontrollere virksomheders regnskaber. Derudover kan en revisor også tilbyde at bistå med regnskabsarbejde og rådgivning.

I alle stadier en virksomhed gennemgår, kan en revisor assistere, dette kan for eksempel være i opstartsfasen, køb af en virksomhed, salg af en virksomhed, når to virksomheder fusionere og meget meget mere.

Revisors arbejde

Når man taler om en revisors arbejde, kan dette deles op i to kategorier: Revision og rådgivning.

Hvis en revisor foretager revision af et regnskab for en virksomhed, betyder det at revisoren gennemgår virksomheden regnskab og laver en udtalelse, for at give et retvisende billede af virksomhedens økonomiske situation.

Hvis en revisor udbyder økonomisk rådgivning, befinder vi os i den anden kategori af revisors arbejdsområde.

Revisor er ikke en beskyttet titel

Da det ikke er en beskyttet titel at kalde sig revisor, betyder det altså at alle kan kalde sig for revisor - eller controller - og lade sig slå op på denne titel.

Det har medført at rigtig mange revisorer faktisk er bogholdere og ikke har gennemført en revisoruddannelse. På trods af dette, betyder det dog ikke at du skal holde dig fra den type revisorer, men du kan gøre klogt i at tjekke den pågældende revisors uddannelsesbaggrund, blot så du er oplyst.
 

Statsautoriseret og registreret revisor

Som du nok kunne læse dig til i det tidligere afsnit findes der altså revisoruddannelser. De revisorer der har en uddannelse er enten det der kaldes registrerede revisorer eller statsautoriserede revisorer. Forskellen på en almindelig revisor og disse to, er at både registrerede og statsautoriserede revisorer er beskyttede titler, der dækker over to forskellige uddannelser.

Disse kaldes også oftest for:
* Autoriseret revisor - her er der tale om den registreret revisor.
* Revisorkandidat / cand.merc.aud - her er der tale om den statsautoriseret revisor

Både A/S (aktieselskaber) og ApS (anpartsselskaber) kan selv vælge om de ønsker at få deres regnskaber revideret af en statsautoriseret eller registreret revisor. Til forskel for børsnoterede selskaber, de skal nemlig have deres regnskaber revideret af en statsautoriseret revisor.

Som ejer af en enkeltmandsvirksomhed, vil du ofte også få en revisor til at hjælpe dig med regnskabet, og din revisor skriver typisk under med en såkaldt revisorerklæring. På den måde kan du vise overfor banken, at en uafhængig person har gennemgået dit regnskab. Du er dog altid som leder for dit selskab ansvarlig for at dit regnskab er rigtigt.

Mindre danske selskaber har siden 2006 haft mulighed for at fravælge revision, men meget få benytter sig af det. Fravalg af revision af det kommende årsregnskab skal træffes på den ordinære generalforsamling og det skal skrives i ledelsespåtegningen. 

Mindre holdingselskaber har per 1.1.20013 ikke længere revisionspligt, hvis de falder under samme fritagelsesregler som almindelige selskaber (driftsselskaber).

Hvilken uddannelse har en registreret revisor

Hvis du er interesseret i at blive registreret revisor, eller blot er nysgerrig på hvordan man bliver det, så foregår det således at en registreret revisor skal have bestået kvalifikationseksamen. Men først og fremmest skal man indstilles til kvalifikationseksamen, og det kræver en relevant uddannelse, som kan være en af følgende:

  • Erhvervsøkonomisk bacheloruddannelse (HA)

  • Erhvervsøkonomisk diplomuddannelse (HD)

  • Kandidatuddannelse i økonomi (cand.oecon. eller cand.polit.)

Derefter er det Erhvervsstyrelsen der står for at afholde disse eksaminer. Ønsker du at vide mere om denne, kan du finde en vejledning på erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Hvilken uddannelse har en statsautoriseret revisor?

For at blive statsautoriseret revisor, kræver det at man har taget en revisoreksamen til statsautoriseret revisor, denne afholdes også af Erhvervsstyrelsen og kræver at man har en revisorkandidateksamen - også kaldt cand.merc.aud, for at blive indstillet til eksamen.

Derefter består eksamen både af en mundtlig samt skriftlig eksamen, ønsker du at vide mere om denne, kan du læse mere på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Hvor mange stjerner giver du? :