Hov. Du er ikke logget ind.
DU SKAL VÆRE LOGGET IND, FOR AT INTERAGERE PÅ DENNE SIDE
Hvor mange stjerner giver du?

Hvad er en balancesum ?

 1. Amino.dk
 2. Ordbog
 3. ADMINISTRATION & PENGE
 4. Hvad er regnskab?
 5. Hvad er en balancesum ?
Hvor mange stjerner giver du? :

Hvad er en balancesum?

Balance udgøres af summen af aktiverne og passiverne. I et regnskab skal aktivernes og passivernes samlede beløb være ens, og dette kaldes balancesummen. Aktiverne består af alt det virksomheden har investeret i, og dermed binder sine penge i. Dette kan fx være transport, varelager, inventar osv. Passiverne viser, hvordan aktiverne er finansieret. Dette består bl.a. af virksomhedens egenkapital, kreditorer osv.

Balancen er en effektiv oversigt, hvis man skal vurdere et regnskab, fordi den netop viser hvordan virksomhedens værdier er finansieret.

Hvis balancesummen ikke er ens på aktiv og passivsiden, og man har for meget bundet i sine værdier, kan der fremskaffes kapital fra ejere, fremmede långivere, tilbageholde overskud eller ved at sælge sine aktiver (kaldes desinvestering).

Nedenstående kan i se et eksempel på hvordan en balance opstilles.   

Aktiver

Passiver

 • Immaterielle anlægsaktiver: Patenter, rettigheder, software

 • Materielle anlægsaktiver: bygninger, biler

 • Finansielle anlægsaktiver: aktier i andre virksomheder

 • Omsætningsaktiver: de let omsættelige aktiver

 • Varebeholdninger: det der er på varelager

 • Tilgodehavende fra salg= varedebitorer  

 • Værdipapirer = let omsættelige obligationer i andre virksomheder

 • Likvide beholdninger = kontantbeholdning i virksomheden

 • Egenkapital

 • Aktiekapital

 • Overførte overskud

 • Forslag til udbytte for regnskabsåret (de penge man næste år vil udbetale sine aktionærer)

 • Hensatte forpligtelser: forpligtelser til fx privat pension

 • Gæld/fremmedkapital

 • Langfristet gældsforpligtelser

 • Kortfristet gældsforpligtelser

 • Gældsforpligtelser i alt

Hvor mange stjerner giver du? :