Hov. Du er ikke logget ind.
DU SKAL VÆRE LOGGET IND, FOR AT INTERAGERE PÅ DENNE SIDE
Hvor mange stjerner giver du?

Hvad er efterløn

  1. Amino.dk
  2. Ordbog
  3. ADMINISTRATION & PENGE
  4. Hvad er efterløn
Hvor mange stjerner giver du? :

Efterløn er en fleksibel seniorordning, hvor du selv vælger, om du vil trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet helt eller delvist, fra den dag du rammer efterlønsalderen.

Efterlønnen er en tilbagetrækningsydelse, som du kan gøre brug af fra efterlønsalderen og op til 5 år frem, indtil du bliver folkepensionist. (Hvis du er født efter 1. juli 1959 kan du højst få efterløn i 3 år). Man betaler efterlønsbidrag gennem sin A-kasse.

Kontakt din A-kasse for at høre nærmere, om hvornår du kan gå på efterløn.

Bemærk, for at opnå ret til efterløn, skal du være medlem af en A-kasse og som hovedregel have betalt efterlønsbidrag i 30 år.

Der er dog undtagelser, som du kan høre din kasse omkring.


Hvad er et efterlønsbevis

Et efterlønsbevis er din erklæring fra A-kassen om, at du har rettighederne til at gå på efterløn.

Hvad kan jeg få i efterløn

Hvor meget du får i efterløn afhænger af, hvornår du er født, hvornår du går på efterløn, hvad din dagpengesats ville have været, hvis du var ledig, dine pensioner og om du arbejder ved siden af efterlønnen.


Går du fx på efterløn som:

- 60/61-årig har du mulighed for, at få udbetalt op til 200.980 kr. pr. år (tal fra 2017).
- 62/64-årig har du mulighed for, at få udbetalt op til 220.740 kr. pr år. (tal fra 2017).

 Bemærk, at din udbetaling afhænger af din efterlønsats. 

 

Hvad er efterlønsats

Din efterlønsats beregnes ud fra, hvad du ville have været berettiget til på dagpenge, samt hvornår du går på efterløn.


Går du fx på efterløn som:

- 60/61-årig kan din efterlønsats højst svarer til 91% af den højeste dagpengestats.
- 62/64-årig kan din efterlønssats højst svarer til den højeste dagpengesats.

Du kan se her hvordan, din dagpengesats bliver beregnet.

Har du et efterlønsbevis får du den sats, som beviset giver dig ret til. Hvis du har pensionsordninger eller lønarbejde kan der ske modregninger i din efterløn. Også selvom pensionsordninger ikke kommer til udbetaling samtidig med efterlønnen.


Hvad er skattefri præmie?

Gør du ikke brug af din efterløn, i samme øjeblik du når efterlønsalderen, men i stedet fortsætter med at arbejde, helt eller delvist videre i din virksomhed, har du mulighed for at få udbetalt op til 12 skattefrie præmieportioner, den dag du bliver folkepensionist.


Én præmieportionen udgør:

- 13.244 for fuldtidsforsikrede (tal fra 2017)
- 8.830 for deltidsforsikrede (tal fra 2017)

Bemærk, for at få udbetalt den skattefrie præmie kræver det, at du har opfyldt udskydelsesreglen. (aftrappes over de kommende år. Er du født efter 1. juli 1959 kan du se bort fra udskydelsesreglen)


Som selvstændig er udskydelsesreglen opfyldt når du:


- Har et efterlønsbevis.
- Venter med at gå på efterløn, til du har haft dit efterlønsbevis i mindst 2 år.
- Efter bevisdatoen har arbejdet som selvstændig i mindst 104 uger (over 30 timer pr. uge).

Først når udskydelsesreglen er opfyldt, starter din optjening af den skattefrie præmie.

Du optjener én portion af den skattefrie præmie, hver gang du har drevet selvstændig virksomhed i 13 uger med over 30 timers arbejde pr. uge, eller haft 481 almindelige lønmodtagertimer.


Derudover tæller følgende timer med til din skattefrie præmie:

-
Timer ved godkendt selvstændig virksomhed mens du er på efterløn
-
Alle arbejdstimer fra lønmodtagerarbejde, der er udbetalt løn for
-
Alle feriedage du har afholdt, hvor der er udbetalt feriegodtgørelse fra en arbejdsgiver
- Søn- og helligdage, hvor der er udbetalt enten løn eller søn- og helligdagsgodtgørelse
- Sygedage, hvor der er udbetalt løn fra en arbejdsgiver 
- Sygedage, hvor du har fået udbetalt sygedagpenge fra kommunen, og hvor du før sygeperioden har drevet virksomhed i væsentligt omfang. 

 

Hvad koster efterløn

Som fuldtidsforsikret betaler du 495 kr. pr. måned (tal fra 2017)

Som deltidsforsikret betaler du 330 kr. pr måned (tal fra 2017)

 

Har du spørgsmål, kan du altid kontakte din A-kasse for nærmere information. 

Hvor mange stjerner giver du? :
Vi bruger cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på Amino
Læs mere