Hov. Du er ikke logget ind.
DU SKAL VÆRE LOGGET IND, FOR AT INTERAGERE PÅ DENNE SIDE
Hvor mange stjerner giver du?

Hvad er bruttofortjeneste?

  1. Amino.dk
  2. Ordbog
  3. ADMINISTRATION & PENGE
  4. Hvad er regnskab?
  5. Hvad er bruttofortjeneste?
Hvor mange stjerner giver du? :

Din bruttofortjeneste består i korte hovedtræk af din omsætning fratrukket dine direkte omkostninger. Nogle kalder det også bruttoavancen. Som selvstændig virksomheder ejer, skal du kende til begrebet bruttofortjeneste. Hvorfor? Fordi at bruttofortjenesten giver dig et konkret billede af hvor meget du egentlig tjener på dine varer eller ydelser. 


Hvad er bruttofortjenesten

Bruttofortjenesten er din fortjeneste før fradrag af omkostninger, og det er særlig godt at vide for dig, som med salg og / eller service ydelser af gøre. 

Det er især vigtigt som selvstædig, at kunne beregne sin bruttofortjeneste - både ift. udarbejdelse af dit regnskab, men også for hver enkelt varer i dit sortiment eller dine serviceydelser. Ellers kan du ikke se hvor meget du egentlig tjener på den enkelte varer eller serviceydelse. 

I detailhandlen er bruttofortjenesten og dækningsbidraget i mange tilfælde det samme. Er der en forskel, kan det skyldes den måde de variable omkostninger posteres på. Det udtrykker forskellen på butikkens omsætning herunder excl. Moms samt det vareforbrug, der har været med til at nå den pågældende omsætning.

Hvordan beregnes bruttofortjenesten i en handelsvirksomhed 

Lad os starte med et eksempel: 

Du køber en varer for 200 kr. og sælger den efterfølgende for 300 kr. din bruttofortjeneste bliver dermed100 kroner.

Bruttofortjenesten bliver regnet ud fra dette regnestykke = 300 kr. – 200 kr. = 100 kroner

Sælger du i alt fire af den samme varer vil ens samlede bruttofortjeneste ser regnestykket således ud = 4 x 100 kr. = 400 kroner

Det du skal gøre er altså at trække dine direkte omkostninger i form af anskaffelsespris fra den pris, som du sælger din indkøbte varer til. 

I en produktionsvirksomhed vil det være lidt anderledes, da det vil være den selvkoste produktionspris. Med andre ord prisen eksklusive omkostninger til salg samt administration.

Eksempel på regnestykke af bruttofortjenesten i handelsvirksomhed

200 kr. (indkøbsprisen pr. varer) - 300 kr. (salgsprisen pr. varer) = 100 kr (bruttofortjeneste) 

Køber og sælger du mere end 1 stk, så vil regnestykket eksempelvis se således ud: 

100 kr. (bruttofortjeneste pr. varer) x 5 (antal indkøbte varer) = 500 

Husk! I nogle tilfælde kan bruttofortjenesten for den enkelte varer være udsalgsprisen – indkøbsprisen.
Hvis du sælger varerne til en udsalgspris, så skal du tage udgangspunkt i udsalgsprisen og ikke din oprindelige pris. 

Hvad er forskellen på bruttofortjeneste og bruttoavance?

Bruttofortjeneste og bruttoavance er det samme - der er ingen forskel. Det er blot to ord, af samme betydning. Nogle anvender det ene ord, mens andre anvender det andet. Begge begreber viser forskellen på den pris, som du indkøber varer til og den pris som du sælger varer til, altså det beløb som ligger mellem indkøb og salgspris. 

Hvad betyder mit bruttoresultat? 

Dit bruttoresultat er de penge, som du har tilovers fra salget af alle dine produkter efter du har trukket dit vareforbrug fra - uden hensyn til de nødvendige penge, som du skal bruges til at betale alle driftsomkostningerne. 

Det kan beskrives relativt nemt for henholdsvis handelsvirksomheder og fremstillingsvirksomheder således:

  • Handelsvirksomhed = Nettoomsætning fratrukket vareforbrug

  • Fremstillingsvirksomhed = Nettoomsætning fratrukket produktionsomkostninger


Dit bruttoresultatet er således det begreb som din revisor blandt andet bruger ifm. udarbejdelse af dit overordnede  regnskab, og beregnes oftest for et helt eller et halvt regnskabsår af gangen.

Vil du vide mere om nøgletal? Så læs vores store guide om nøgletal her.

Hvor mange stjerner giver du? :
Vi bruger cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på Amino
Læs mere