Hov. Du er ikke logget ind.
DU SKAL VÆRE LOGGET IND, FOR AT INTERAGERE PÅ DENNE SIDE
Hvor mange stjerner giver du?

Hvad er anlægsaktiver

  1. Amino.dk
  2. Ordbog
  3. ADMINISTRATION & PENGE
  4. Hvad er anlægsaktiver
Hvor mange stjerner giver du? :

Anlægsaktiver er et regnskabsmæssig begreb, som er betegnelsen for anskaffelser, som du indkøber ift. at kunne drive din virksomhed. Et anlægsaktiv kan være alt fra en kontorstol, en lastbil til et patent og goodwill


Hvornår er der tale om et anlægsaktiv

Alt hvad din virksomhed ejer og / eller har har kontrol over, kaldes for aktiver. De af aktiverne hvor du forventer en brugstid og / eller levetid på mere end et år, kaldes ikke blot aktiver, men anlægsaktiver. 

Med andre ord: Reglen er, at anskaffelsen af et aktiv skal have en forventet brugstid på mere end et år for at kunne anses som et anlægsaktiv. 

Udover anlægsaktiver, kan et aktiv også være et omsætningsaktiv. Der findes således to former for aktiver. I denne wiki holder vi fokus på anlægsaktiverne, men kommer lidt nærmere ind på omsætningsaktiver længere nede i teksten, da omsætningsaktiver er modsætningen til anlægsaktiver. 


Typer af anlægsaktiver

Anlægsaktiver opdeles i tre kategorier, da der er forskel på hvordan den enkelte kategori skal opgøres og indregnes i regnskabet.

De tre former for anlægsaktiver er: 


Hvad er materielle anlægsaktiver

Den mest udbredte form for anlægsaktiver er de materielle. Materielle anlægsaktiver er nemlig anskaffelser til din virksomhed som du fysisk kan holde eller rører ved, som en genstand og som findes i enhver virksomhed. Det kan f.eks. være en bil, butiksindretning, maskiner, en investeringsejendom, IT-udstyr m.v. 

Sådan afskrives materielle anlægsaktiver 

Når du køber et materielt anlægsaktiv, skal du huske at indregne det i dit regnskab som en værdi, herunder skal der afskrives på dine aktiver, så det dermed passer med dine aktivers levetid. F.eks. vil en bil have en længere levetid end en computer og derfor skal bilen kunne afskrives over længere tid, mens computeren skal kunne afskrives hurtigere. 

De tre måder der er at afskrive materielle anlægsaktiver på er:

  • Lineære afskrivninger – Det er den mest anvendte metode og består i at du afskriver lige store dele over en årrække.

  • Degressiv afskrivninger – Her vil dine afskrivninger falde over tid.

  • Progressiv afskrivninger – Her vil dine afskrivninger stige over tid.

 
Eksempel på en linær afskrivning af materielle anlægsaktiver

Dine materielle anlægsaktiver afskrives med hele 25 % pr. år. Indretter du fx din butik, køber en ny bil eller anskaffer dig en maskine for fx 100.000 kr., så vil du ikke få fradrag for hele udgiften i købsåret. Derimod vil du få fradrag for 25 % i f.eks. dette eksempel på 25.000 kr. De tilbageværende 75.000 kr. er en værdi, som du overfører til næste år. Hvert år vil der blive afskrevet 25 % af saldoen.


Hvad er Immaterielle anlægsaktiver

En anden form for anlægsaktiver er de immaterielle. Immaterielle anlægsaktiver som din virksomhed ejer, men som du ikke kan tage at føle på. Det er alle ting, som du ikke kan have fysisk i din hånd, men som stadig er noget du, som virksomhedsejer kan eje. Det kan fx være udviklingsomkostninger, patenter og rettigheder eller goodwill.

Sådan afskrives immaterielle anlægsaktiver 

Der er oftest en lang afskrivningsperiode på immaterielle aktiver. Kun i sjældne tilfælde, som fx under finanskrisen kan du komme ud for din virksomheds goodwill falder så drastisk, og til sidst bliver nedskrevet til nul.


Hvad er finansielle anlægsaktiver? 

Den sidste form for anlægsaktiver er de finansielle. Finansielle anlægsaktiver er lidt en kategori for sig, da det dækker over alle dine pengemæssige aktiver, som din virksomhed har investeret i. Det kan fx være værdipapirer, kapitalandele, obligationer, lånetyper til dattervirksomheder m.v. 

Sådan afskrives immaterielle anlægsaktiver 

Finansielle anlægsaktiver har normalt en løbetid på minimum et år.

Hvad er det modsatte af anlægsaktiver?

Som skrevet i toppen af denne wiki, så findes der to former for aktiver. Den ene er anlægsaktiver, som vi netop lige gennemgået, herunder materielle anlægsaktiver, immaterielle anlægsaktiver og finansielle anlægsaktiver.

Den anden form for aktiv, kaldes for et omsætningsaktiv og som lovet kommer vi nærmere ind på den betegnelse her. 

Hvad er omsætningsaktiver? 

Alt hvad din virksomhed ejer og / eller har har kontrol over, kaldes som skrevet for aktiver. De af aktiverne hvor du forventer en brugstid og / eller levetid på under et år, kaldes ikke blot aktiver, men omsætningsaktiver. 

Med andre ord: Reglen er, at anskaffelsen af et aktiv skal have en forventet brugstid på mindre end et år for at kunne anses som et omsætningsaktiv. Af den grund, bliver omsætningsaktiver også ofte kaldt for kortfristede aktiver. 

Omsætningsaktiver kan fx være din varebeholdning, dine likvide beholdninger eller beløb som du skylder dine kreditorer m.v.

Hvad er forskellen på anlægsaktiver og omsætningsaktiver?

Forskellen på omsætningsaktiver og anlægsaktiver er primært brugstiden, forstået på den måde at omsætningsaktiver har en kort forventet brugstid på under 1 år, hvorimod anlægsaktiver har en lang forventet brugstid på over 1 år. 


Anlægsaktiver skal indregnes i din virksomheds balance

Anlægsaktiver skal indregnes i din virksomheds balance, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden og aktivets værdi kan måles pålideligt jf. Årsregnskabsloven § 33, stk. 1.

Sådan gør du: Du starte med at bogføre det enkelte anlægsaktiv i dit regnskab på din balance med hele aktivets beløb. Herefter skal du afskrive aktivet på både balancen og i resultatopgørelsen. Der er ingen regler for om du skal afskrive aktivet måned for måned eller gøre det på årsbasis, så længe du bliver ved indtil dit aktiv er helt afskrevet helt. Med denne afskrivning bliver værdien af dit aktiv fordelt over en periode og hele tiden ajourført. 

Bemærk. At der gælder andre regler for finansielle aktiver. Der behandles nemlig ikke efter de samme afskrivningsregler, da en finansiel investering ikke altid falder over tid. 

Annonce

På Saxis kan du nu på 5 minutter oprette en salgsannonce, med salg af restlager, varepartier eller inventar. Du vil blive kontaktet af vores købere helt automatisk. 
Opret en salgsannonce og find købere til dine aktiver for kun 99 kr. pr. måned (tilbuddet gælder i en begrænset periode.)

Hvor mange stjerner giver du? :