Hov. Du er ikke logget ind.
DU SKAL VÆRE LOGGET IND, FOR AT INTERAGERE PÅ DENNE SIDE
Hvor mange stjerner giver du?

Hvad er afkastningsgrad?

  1. Amino.dk
  2. Ordbog
  3. ADMINISTRATION & PENGE
  4. Hvad er afkastningsgrad?
Hvor mange stjerner giver du? :

Afkastningsgraden viser hvor meget en given investering har givet af overskud i forhold til den kapital, der er blevet skudt i investeringen. Det er vigtigt nøgletal

Hvad er afkastningsgraden?

Afkastningsgraden er et vigtigt regnskabsmæssigt nøgletal, som giver dig et indblik i hvor god din virksomhed er, til at genere et overskud af den kapital som er blevet investerede i virksomheden.

Hvad kan jeg bruge afkastningsgraden til?

Afkastningsgraden  er et af de mest centrale nøgletal, i forhold til at se nærmere på din egen eller en konkurrents rentabilitet - altså hvor god virksomheden er til at skabe penge ud fra den kapital som er blevet investeret i virksomheden.

Det er et nøgletal, som særligt benyttes til at sammenligne virksomheder på tværs af brancher med hinanden, ift. hvor gode deres investeringer er. Med viden om en virksomheds afkastningsgrad kan du således få svaret på hvor effektiv virksomhedens forretningskoncept er økonomisk.

Hint: Du kan finde afkastningsgraden på enhver registreret virksomhed på www.proff.dk og du bliver endda her også informeret om afkastningsgraden for den pågældende virksomhed er god eller mindre god. 

En høj afkastningsgrad

Er din afkastningsgrad stigende, betyder det at din virksomhed er i en positiv udvikling. Jo højere afkastningsgrad, desto bedre. Men hvad er en høj afkastningsgrad, tænker du sikkert? Brug gerne tommelfingerreglen herunder. 

Afkastningsgrad tommelfingerregel

Din virksomheds afkastningsgrad bør som min. overstige markedsrenten.

Ved at sammenligne din afkastningsgrad med markedsrenten, vil du finde ud af, om du kunne få mere ud af den investerede kapital ved at investere i fx statsobligationer, eller om din virksomhed er mere rentabel for dig.

En lav afkastningsgrad

Er din afkastningsgrad dalende, så betyder det omvendt at det som du investere af kapital i din virksomhed er i negativ udvikling. Tjek derfor op på din afkastningsgrad, så du kan undersøge sagen nærmere og rette op på den kedelige nedgang. 

Afkastningsgradens betydning for investorer 

Mange investorer vil ikke investere i en virksomhed med en afkastningsgrad på under 10%, fordi brancen så er presset på en eller anden måde, i et sådan tilfælde skal der være grunde til at gå ind i virksomheden. 

Afkastningsgrad formel

Det er let at udregne afkastningsgraden for din eller en andens virksomhed, da du blot skal hente nogle nøgletal fra dit regnskab, og indsætte dem i et relativt simpelt regnestykke. 

For at være i stand til at beregne afkastningsgraden, skal du kende til: 

  • Dit nettoresultat (også kaldt resultat før renter / resultat af primær drift) 

  • Dine samlede aktiver

Du kan beregne din virksomheds afkastningsgrad således:

(Nettoresultat / Dine samlede aktiver) x 100% = Afkastningsgrad

Eller ved 

Overskudsgraden * aktivernes omsætningshastighed = afkastningsgrad

Som du kan se ud fra ovenstående formel, er det en temmelig overkommelig opgave at udregne afkastningsgraden. Det er dog en smule mere kompliceret at vurdere resultatet af afkastningsgraden - altså om det resultat du er kommet frem til er en positiv eller negativ afkastningsgrad. Lidt længere oppe i denne wiki, er definitionen af både en høj og lav afkastningsgrad beskrevet, men lad os for en god ordens skyld tage et eksempel, og blive klogere på hvordan afkastningsgraden aflæses. 

Afkastningsgrad eksempel

Her er et eksempel på, hvordan du kan udregne din virksomheds afkastningsgrad.

Lad os lege, at du har skudt følgende penge i din virksomhed:

 

Derudover er dit nettoresultat:

  • 450.000 kr.

Med de her informationer kan du nu beregne din afkastningsgrad således:

450.000 / 300.000 x 100% =  50%

 

Hvis din virksomhed har en afkastningsgrad på 50%, betyder det at en investering på 100 kr. i aktiver, giver et resultat på 50 kr. i afkastMed dette resultat, kan du som beskrevet længere oppe i wikien evt. sammenligne med markedsrenten. 

 Hvor mange stjerner giver du? :