Hov. Du er ikke logget ind.
DU SKAL VÆRE LOGGET IND, FOR AT INTERAGERE PÅ DENNE SIDE
Hvor mange stjerner giver du?

Beskatning af salgssummen

  1. Amino.dk
  2. Ordbog
  3. Checkliste for salg af virksomhed
  4. Beskatning af salgssummen
Hvor mange stjerner giver du? :

Når du har solgt din virksomhed og du får salgssummen udbetalt, hvordan skal du så forholde dig i forhold til skat?

Det er et spørgsmål som alle der overvejer at sælge sin virksomhed bør spørge sig selv.

Både køber og sælger i en transaktion skal forholde sig til skattevæsnet. Herunder er en kort gennemgang af reglerne omkring beskatning i forbindelse med overdragelse af en virksomhed.

Når en virksomhed overdrages skelner man generelt mellem 2 forskellige typer af transaktioner:

  • Aktivoverdragelse
  • Anpartsoverdragelse

En aktiv overdragelse er når der ikke overdrages noget selskab, men blot aktiver.

En anpartsoverdragelse er når anparterne i et selskab opkøbes af en ny ejer som dermed overtager selskabet.

Aktiv overdragelse:

Ved en aktiv overdragelse er det de overdragne aktiver der skal beskattes. De enkelte aktiver skal behandles selvstændigt i forhold til beskatningen, dog med den undtagelse, at hvis der er tale om virksomhedens driftsmidler, behandles de samlet. Driftsmidler er de aktiver der direkte indgår i virksomhedens daglige drift. Det kan f.eks. være computere, værktøj, kontormøbler m.v.

I en aktiv overdragelse anses selskabet som sælgeren og ikke ejeren af selskabet, så det er selskabet der bliver beskattet.

Ved en aktivoverdragelse vil sælgerselskabet være skattepligtig af fortjeneste på de enkelte overdragne aktiver, herunder beskatning af genvundne afskrivninger.

Ved avancebeskatning bliver sælgerselskabet beskattet af forskellen mellem købs/kostprisen og salgsprisen på et aktiv.

Ved beskatning af genvundne afskrivninger bliver sælger beskattet af forskellen mellem anskaffelses- og afståelsessummen og den del af anskaffelsessummen, som ikke er blevet afskrevet.

Anpartsoverdragelse:

Ved denne type overdragelse er det aktionærerne (Ejerne) af selskabet der betragtes som sælgere, da de sælger deres anparter til en ny ejer.

Dette er dog den mest fordelagtige skattemæssige situation for sælgeren, fordi en aktieavance i de fleste tilfælde vil være skattefri for sælgeren, hvis sælgeren altså ejer anparterne i et holdingselskab.

Er sælgeren derimod en fysisk person, vil aktieavancen blive beskattet som aktieindkomst i henhold til reglerne i aktieavancebeskatningsloven.

Det er vigtigt at  holde sig for øje, at man ikke bare kan oprette et holdingselskab dagen før man skal sælge virksomheden og så opnå en skattefordel. Holdingselskabet hvori man ejer anparterne i virksomheden der sælges, skal oprettes lang tid inden salget sker, faktisk helt op til 3 år før.

Hvis du er interesseret i at læse mere om beskatning ved salg af virksomhed kan du læse guiden: "Beskatning af salgssum ved virksomhedsoverdragelser" på Saxis.dk - Danmarks største online virksomhedsbørs

(Annonce)

Hvor mange stjerner giver du? :