Hov. Du er ikke logget ind.
DU SKAL VÆRE LOGGET IND, FOR AT INTERAGERE PÅ DENNE SIDE
Hvor mange stjerner giver du?
Amino.dk Blogs Ekspertblogs SANDGAARDS BLOG SELVSTÆNDIGE LEVER LIVET FARLIGT.....

SELVSTÆNDIGE LEVER LIVET FARLIGT.....

1,933 Visninger
Hvor mange stjerner giver du? :
29 August 2018

CHOKERENDE MANGE SELVSTÆNDIGE HAR IKKE STYR PÅ EGNE SYGEDAGPENGE, ATP, PENSIONER, ARBEJDSSKADEFORSIKRINGER, SUNDHEDSORDNINGER o.l

 Lovgivning og overenskomster pålægger de selvstændige at sørge for social sikring af deres medarbejdere; men lovgiverne glemmer åbenbart alt om, hvordan det går de selvstændige, hvis det går galt for dem…  Det er afgørende, at få en rådgiver til at se på dine dækninger inden det er for sent! Derfor starter Viborg Løn & HR nu et agentursamarbejde med Købstædernes Forsikring og Købstædernes Pensionsrådgivning via vort nye selskab Viborg Forsikring & Pension.

Kun 50.000 selvstændige ud af 210.000 ialt er tilmeldt en sygedagpengeforsikring!
Vi oplever alt for ofte, at de selvstændige må gå forgæves, når de bliver syge, og hvis man lever i den vildfarelse, at alle har ret til sygedagpenge hos det offentlige efter 14 dage, så er det en sandhed med modifikationer: Hvis man ikke har haft tilstrækkeligt overskud eller endda underskud, som mange oplever det i opstarten, eller når der er krise, så er DER INGEN HJÆLP AT HENTE.

Det er derfor vigtigt, at man bliver tilmeldt den frivillige sygedagpengeordning for selvstændige igennem Udbetaling Danmark, så er man altid sikret den mindste dagpengesats uanset regnskabsresultat. Beskæftigelseskravet er, at man arbejder min. 18,5 timer i egen virksomhed ugentligt.

Sygedagpengerefusionen er maksimalt 116,22 kr. i timen eller 4.300 ugentligt eller minimum 2/3 heraf.

Forsikringspriser gældende for perioden 1. april 2018 til 31. marts 2019.
For type 1-forsikring fra 3. fraværsdag: Minimumsats 1.858 kr. Maksimumsats 2.787 kr.
For type 2-forsikring fra 1. fraværsdag: Minimumsats 2.870 kr. Maksimumsats 4.305 kr.

Mange selvstændige får IKKE anmeldt sygefravær korrekt og til tiden!
Husk at melde sygefravær rettidigt og sikre Dig, at betingelserne er opfyldt. Du kan anmelde igennem NEMREFUSION. Hvis du ikke er sikker i brugen af de digitale løsninger, hjælper Viborg Løn dig gerne…

Mange selvstændige tror, at de er fuldt og helt omfattet af barselsordningen!
Hvis du ikke har overskud i din virksomhed, og du ikke har tegnet en forsikring, kan du ikke få udbetalt noget i barselsdagpenge.

Hvis du har købt en sygeforsikring hos Udbetaling Danmark senest 6 måneder før, du søger om barselsdagpenge, kan du få mindst to tredjedele af den maksimale barselsdagpengesats, uanset hvor meget du har tjent.

Det beløb, du kan få i barselsdagpenge, beregnes på baggrund af: overskuddet i din virksomhed; eventuel indtægt, der er overført til medarbejdende ægtefælle og egne syge- og barselsdagpenge.

Du kan dog højest få 4.300 kr. (2018) om ugen før skat i barselsdagpenge.

For at få det fulde barselsdagpengebeløb, skal din indtægt (overskud) være mindst 223.600 kr.

Har du ikke arbejdet som selvstændig hele det seneste indkomstår, bruger Udbetaling Danmark din seneste årsopgørelse som lønmodtager eller et revisorunderskrevet regnskab for et helt år. Regnskabet skal være opgjort på samme måde som årsopgørelsen.

Er du omfattet af en karensperiode, der udløber under din orlov, vil du med forsikringen også få mindst to tredjedele af den maksimale barselsdagpengesats fra det tidspunkt, hvor karensperioden udløber.

Du kan få barselsdagpenge som selvstændig, hvis du opfylder disse fire betingelser:

  • Du har arbejdet i mindst 6 måneder inden for de sidste 12 måneder*
  • Du har arbejdet den seneste måned, før du går på barselsorlov
  • Du har arbejdet mindst halv tid (18,5 timer om ugen) i din virksomhed
  • Du har er sammen med dit barn dagligt, dvs. fysisk tilbringer tid med barnet, under din barsel

*Hvis du har arbejdet som selvstændig i mindre end 6 måneder, kan du regne perioder med, hvor du har arbejdet som lønmodtager. Perioder, hvor du har fået sygedagpenge, barselsdagpenge eller lignende ydelser, tæller dog ikke med som arbejde.

Kun 3.000 er tilmeldt den billigste pensionsordning, der findes, nemlig ATP. Alene 55% af de selvstændige har en pensionsordning!
Beløbet, som der skal indbetales pr. måned er 284 kr. og giver historisk et godt afkast med en lav administrationsomkostning. Beløbet, der udbetales ved det fyldt 67. år, er afhængig af den samlede indbetalingsperiode. Sørg for at få tegnet en fuldtdækkende pensionsordning, inden det er for sent. Husk at kun ca. halvdelen af de selvstændige har en pensionsordning, hvorimod det er 90% af medarbejderne.

Kun 1.800 er tilmeldt AES Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomme, der er de selvstændiges sikring mod langvarige arbejdsskader – både fysiske som psykiske!
Når vi taler om AES erhvervssygdomme, er der normalt tale om en langvarig arbejdsmæssig påvirkning af ens helbred; i modsætning til en arbejdsulykke, der er pludselig, hvor den lovpligtige arbejdsskade skal dække, når vi taler om medarbejdere

Hvad sker der, hvis Du mister Din erhvervsevne i kortere eller længere tid?
Her gælder det igen om at have en sygedagpengeforsikring. Ved siden af skal der tegnes en gruppelivsforsikring både med ulykkesdækning, erhvervsevnetab og engangsudbetaling ved kritisk sygdom.

Vort søsterselskab Viborg Forsikring & Pension, der er agentur for Købstædernes Forsikring kan tegne en såkaldt SYGEDRIFTSTABSFORSIKRING, hvor 80 % af en skadet/sygdomsramt persons månedlige omsætning er dækket.

Har Du fået tegnet en lovpligtig arbejdsskadeforsikring for Dine medarbejdere – og hvad med DIG selv?
Hvis man ikke har tegnet forsikringen, skal arbejdsgiveren selv betale, og idet disse krav for personskader som følge af arbejdsulykker kan løbe op i millionerstatninger, kan det i værste tilfælde medføre konkurs for arbejdsgiveren. Årligt bliver ca. 200 virksomheder politianmeldt og får bøder på mindst 5.000 – 10.000 kr. for manglende police.

Den manglende forsikring ses ofte hos nyopstartede virksomheder, som ikke har orienteret sig grundigt nok om lovgivningen på området. Typisk er man startet op med sin virksomhed uden medarbejdere, og glemmer at få policen tegnet, når den første medarbejder kommer til. 

For de selvstændige, der ikke har nogen automatisk dækning, SKAL DER TEGNES EN FRIVILLIG ARBEJDSSKADEFORSIKRING eller ulykkesforsikring, der dækker den selvstændige. Hos Købstædernes Forsikring vil man typisk kunne opnå en gunstig præmieaftale som indehaver, hvis der tegnes en lovpligtig arbejdsskade for medarbejderne.

Hvad med en Erhvervsansvarsforsikring, der skal dække Dine medarbejderes erstatningspligt over for tredjemand, medens de arbejder for Dig
Erhvervsansvarsforsikringen dækker: 

– Virksomhedens almindelige ansvar i forbindelse med arbejdets udførelse (som ikke har noget med en professionel rådgiveransvarsforsikring at gøre - den skal nemlig tegnes særskilt. En klassisk hændelse er, at medarbejderen kommer til at udløse en større skade på personer eller ting i forbindelse med arbejdets udførelse).

– Virksomhedens ansvar som bruger eller ejer af ejendom og grundareal. Hvis der lejes lokaler ud til en anden virksomhed, skal der tegnes en særlig husejer­ansvarsdækning. Forsikringen dækker også ansvar for personskade, de ansatte evt. kommer til at påføre hinanden under arbejdet. Dækningsområdet er som udgangspunkt hele Norden, men den kan udvides til at gælde hele Europa.

Sundhedsordninger
Også på dette område ser vi, at mange selvstændige og mindre virksomheder ikke har fået tegnet nogen ordning. Etableringen af en sundhedsordning er en god og effektiv måde, at få etableret en firmapensionsordning på. Her kan de helt små virksomheder få samme fordele, som selv store virksomheder.

Forsikringsmarkedet er meget konkurrencepræget, og basispræmier er set helt ned til omkring 1.700 kr. årligt. Viborg Forsikring & Pension samarbejder med Købstædernes Pensionsrådgivning, der tilbyder en suveræn dækning sammen med Nordens største udbyder: SKANDIA:

Fordelene ved en sundhedsforsikring:

-      Medarbejderen bliver hjulpet hurtigt med professionel behandling

-      Dygtige sygeplejersker og fysioterapeuter tager sig god tid, og de kan ofte booke tider til undersøgelse, mens de har medarbejderen i røret

-      Er operation nødvendig, kan medarbejderen med Lifeline Plus benytte privathospital eller privatklinik

-      Medarbejderen har frit valg af behandler til fx. fysioterapi, kiropraktik og psykolog. Har I Lifeline Plus, gælder det også akupunktur og zoneterapi.

-      Medarbejderne får adgang til Stress- og Trivselslinjen, hvor de kan få anonym rådgivning om fx stress, mistrivsel, skilsmisse eller mobning.

Vi sender en forsikringskonsulent og/eller en pensionsrådgiver forbi.

Vi hjælper dig med at blive tilmeldt ordningerne UDEN AT DET KOSTER DIG EN KRONE !!!

 

Hvor mange stjerner giver du? :
Få besked når Magne skriver Skriv dig op
Vi bruger cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på Amino
Læs mere