på Amino

G-DAGE ER SAT NED FRA 3 TIL 2 DAGE = 1.698 KR.

Skrevet  09-11-2017 11:28  af  Magne Sandgaard 

G-dage, godtgørelsesdage, ledighedsdage, vejrligsdage…

Historien bag tilblivelsen af G-dage skal findes tilbage i tiden, hvor der politisk opstod et ønske om at stoppe en uhensigtsmæssig brug af dagpengesystemet i forbindelse med vejrlig og ordretørke.

Logikken i den gamle ordning var egentlig god nok; men muligheden for at sende medarbejdere hjem, der manglede opgaver, herunder sæsonbetonede opgaver eller var ramt af dårligt vejr havde fået et omfang, som man var nødsaget til at gribe ind over for.

Kort sagt skulle arbejdsgivere og medarbejdere ikke i forening ”tørre” en omkostning af på samfundet.

Tilbage står vi så i dag med et problem for især mindre arbejdsgivere, der ikke har de samme planlægningsmuligheder m.h.t. udjævning af opgaver og beskæftigelsesmuligheder ved dårligt vejr.

Derfor får vi mange ”tilkendegivelser” fra arbejdsgivere, når vi minder dem om udbetalingen af G-dage ved et ansættelsesophør eller en hjemsendelse.

Hvornår skal der udbetales?

Der skal udbetales 2 G-dage i følgende situationer:

 • Afskedigelse, og medarbejderen ikke har fundet anden beskæftigelse fra 1. dagen (også selv om medarbejderen har sagt nej til et nyt arbejde). 
 • Hjemsendelse
 • Ophør af opgave, tidsbestemt akkord eller lignende
 • Arbejdsfordeling
 • Nedsættelse af arbejdstiden (betragtes som en opsigelse af hidtidige stilling)

Hvornår skal der IKKE udbetales?

 • Hvis medarbejderen selv er skyld i opsigelsen
 • Hvis medarbejderen selv siger sit job op
 • Er i beskæftigelse på en eller flere af de første 3 dage efter fratrædelsen
 • Er sygemeldt
 • Holder ferie
 • Hvis medarbejderen var ansat i et job med løntilskud
 • Hvis arbejdsgiveren går konkurs eller går i betalingsstandsning


Der må maksimalt udbetales 16 G-dage i et kalenderår til den samme medarbejder.


Besøg vores samarbejdspartnere :