Hov. Du er ikke logget ind.
DU SKAL VÆRE LOGGET IND, FOR AT INTERAGERE PÅ DENNE SIDE
Hvor mange stjerner giver du?
Amino.dk Blogs Ekspertblogs SANDGAARDS BLOG PAS PÅ, HVAD DU SIGER TIL ANSØGERE. DET KOSTER DIG LET KR. 25.000,- I ERSTATNING

PAS PÅ, HVAD DU SIGER TIL ANSØGERE. DET KOSTER DIG LET KR. 25.000,- I ERSTATNING

8,875 Visninger
Hvor mange stjerner giver du? :
07 October 2015

I rækken af faldgruber for den urutinerede arbejdsgiver, er vi nu nået til temaet om ansættelsesprocessen. I denne uge ser vi på annoncering efter medarbejdere. I de følgende uger vil vi se på:

 • Jobanalysen
 • Modtagelse og håndtering af ansøgninger
 • Gennemførelse af jobsamtalen – indhentning af referencer
 • Valg af ansøger

Husk, at det er kostbart at have medarbejdere ansat; men at det koster kassen at sige farvel til en medarbejder, der ikke lever op til forventningerne og få ansat en erstatning. Det gør især ondt på en lille virksomhed, hvor man er meget afhængig af hinanden.

Det er næsten lige så vigtig at gennemføre en professionel ansættelsesrunde, som det er at få fastlagt aflønningsforhold. Et meget overset emne er Ligebehandlingsloven, som tager sit afsæt i EU’s grundsyn om menneskerettigheder.

En arbejdsgiver kom for skade at sige til en mandlig ansøger: “vi har ansat en pige”. Det kostede fornylig arbejdsgiveren en dom ved Vestre Landsret og en godtgørelse på 25.000 kr. plus sagens omkostninger.

Før ansættelsen af din nye medarbejder:

Har du klarhed over jobbets indhold – har du udarbejdet en jobanalyse, der beskriver jobindhold og ansvarsområde?

Hvilke faglige og personlige krav vil du stille til en ny medarbejder?

Hvordan vil du finde din nye medarbejder, – via avisen, internettet eller dine personlige kontakter?

Annoncering:

Hvis du annoncerer efter en ny medarbejder, har du flere muligheder. Du kan vælge at annoncere på internettet, f.eks. er det gratis at benytte jobnet.dk. Ellers er der relevante trykte medier.

Husk at annonceringen også er en præsentation af din virksomhed, og at din hjemmeside skal være indbydende og rumme klare budskaber om din virksomhed.

Uanset hvor du vælger at annoncere, har det både fordele og ulemper. Du bør vurdere, hvor det giver dig flest fordele at annoncere. Når du har valgt annonceringssted, er næste skridt, at udarbejde en jobannonce, der indeholder alle relevante oplysninger.

Jura om annoncering:

Det er vigtigt at undgå forskelsbehandling ved annoncering jfr. indledningen. Læs her hvad du  og ikke må skrive i en annonce.

Ligebehandling af mænd og kvinder

Af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse og barsel m.v. følger det, at man ikke kan annoncere med, at en person af bestemt køn foretrækkes.

Du må ikke søge kønsspecifikt

Du må ikke skrive i annoncen, at der til ansættelsen søges eller foretrækkes personer af et bestemt køn. Det er således i strid med Ligebehandlingsloven, hvis du i en jobannonce skriver, at du søger en kvindelig sekretær.

Hvis det ene køn er underrepræsenteret i forhold til det andet køn, må du dog gerne i annoncen opfordre det underrepræsenterede køn til at søge stillingen. Det skal fremgå af annoncen, at det underrepræsenterede køn ikke får en fortrinsstilling, og annoncen skal udformes, så alle ansøgere har adgang til at søge. Du bør overveje at søge juridisk rådgivning, hvis du i en annonce vil opfordre det ene køn til at søge en stilling.

Du må gerne tilføje et M/K

Af og til ser man jobannoncer, hvor der er tilføjet et M/K efter eksempelvis au pair pige. Netop fordi der er visse stillinger, hvor det ene køn nævnes i stillingsbetegnelsen. Det er ikke i strid med loven. Hvis helt særlige forhold gør sig gældende (eksempelvis ansættelse af en medarbejder til et krisecenter for kvinder), kan du angive i annoncen, at en kvinde foretrækkes.

Du må ikke diskriminere

Af loven om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet kan det udledes, at det som hovedregel ikke må fremgå af en annonce, at personer af særlig race, med særlig hudfarve eller alder m.v. foretrækkes.

Du må ikke forskelsbehandle

Loven indeholder et forbud mod enhver direkte og indirekte forskelsbehandling af ansøgere til ledige stillinger på grund af alder, handicap, race, hudfarve, religion, politisk anskuelse, seksuel orientering eller national, social eller etnisk oprindelse. F.eks. må du ikke skrive i en jobannonce, at personer med et bestemt statsborgerskab ikke kan komme i betragtning som ansøgere.

Forbuddet gælder for forskelsbehandling ved bl.a. ansættelse og med hensyn til løn- og ansættelsesvilkår.

Ved udarbejdelse af jobannoncen skal du således være opmærksom på, at du ikke stiller krav til ansøgere, som direkte eller indirekte virker diskriminerende.

Der kan være særlige forhold, som gør sig gældende, hvis det er en politisk, kønsbaseret eller religiøs organisation, der søger en medarbejder. Her kan det være berettiget at stille krav, som normalt ikke må bør stilles i annoncen.

Specielt om indirekte diskrimination

Indirekte diskrimination er, hvis du i en jobannonce stiller særlige krav eller betingelser, som reelt ikke er nødvendig for at varetage det pågældende job, men som kun er stillet for at udelukke en bestemt gruppe personer.

Det vil derfor være i strid med Forskelsbehandlingsloven, hvis du stiller uforholdsmæssigt store krav til f.eks. sprogkundskaber, hvis det ikke er relevant for udførelse af det pågældende job.

Du skal følge Funktionærlovens regler om annoncering

Funktionærloven omhandler retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer og indeholder særlige bestemmelser om annoncering. Der er således nogle specifikke forhold, som er direkte forbudt at skrive i en jobannonce.

  • MilitærtjenesteDet er forbudt at skrive i en jobannonce, at du søger eller foretrækker militærfri arbejdskraft, eller at den stillingssøgende er militærfri.
  • KapitalindskudDet er ligeledes forbudt at skrive i en jobannonce, at ansættelsen er betinget af kapitalindskud, eller at en ansøger, der kan stille kapitalindskud, foretrækkes.

Du skal overholde de særlige krav ved kontant depositum

Hvis du stiller som krav, at det er en betingelse for tiltrædelse af stillingen, at der indbetales et kontant depositum, skal du oplyse virksomhedens navn og adresse i annoncen.

Du skal overholde de særlige krav, hvis din virksomhed vil annoncere anonymt

Hvis du ikke ønsker at oplyse din virksomheds navn i annoncen, skal følgende oplysninger tydeligt fremgå af annoncen:

  • hvilken uddannelse ansøgerne skal være i besiddelse af
  • hvilke øvrige kvalifikationer ansøgerne skal være i besiddelse af
  • hvad mindstelønnen for det pågældende arbejde er

Annoncens udformning

Hvis du vælger at annoncere efter en medarbejder, skal du have udformet en jobannonce. Se her hvad annoncen bør indeholde:

  • OverskriftEn overskrift kan fortælle, hvem du søger (stillingens titel) og eventuelt navnet på din virksomhed. Du kan også indsætte navnet på din virksomhed som logo i toppen eller i bunden af ansøgningen.
  • AnnoncetekstAnnonceteksten bør indeholde informationer om, hvorfor du søger denne medarbejder, ansættelsestidspunkt og måske andre relevante oplysninger om stillingen.
  • JobindholdEn beskrivelse af hvilke arbejdsopgaver og udfordringer, du kan tilbyde. Her kan du benytte det jobindhold, du har beskrevet og udvælge de arbejdsopgaver, som du synes er væsentlige for stillingen.
  • PersonprofilEn beskrivelse af hvilke forventninger du har til ansøgernes faglige og personlige kvalifikationer. Her kan du benytte de jobkrav, du har specificeret og nævne de væsentligste i annoncen.
  • Virksomheden tilbyderEn kort beskrivelse af vilkår i jobbet suppleret med en beskrivelse af virksomhedskulturen, miljøet, udviklingsmuligheder etc. Overvej også om du vil skrive lønniveauet.
  • HenvendelseHusk at anføre, hvor ansøgningen skal sendes til – evt. attentionperson og ansøgningsfrist. Kontaktperson og telefonnummer bør fremgå, hvis du ønsker at give ansøgeren mulighed for at stille spørgsmål.
  • VirksomhedsbeskrivelseHer kan du give ansøgerne en kort præsentation af virksomheden. Du kan profilere dit firmas logo og gerne henvise til din hjemmeside.

Formkrav til jobannoncen

Aviser og jobbanker/portaler på internettet stiller ofte nogle krav til udformningen af annoncen. Det er en god idé at undersøge, om der er krav fra det medie, som du har valgt at annoncere igennem.

Typiske krav kan være:

  • Annoncen skal afleveres som en PDF-fil
  • Annoncen skal tilpasses til en standardstørrelse
  • Der kræves bestemte skrifttyper og afsnitsopdelinger

Det anbefales derfor, at du enten tager direkte kontakt til det valgte medie eller lader et bureau klare indrykningen. Prisen er ofte den samme, da bureauet modtaget provision fra mediet.

 

Hvor mange stjerner giver du? :
Vær den første til af få Magne blogindlæg Skriv dig op
Vi bruger cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på Amino
Læs mere