Hov. Du er ikke logget ind.
DU SKAL VÆRE LOGGET IND, FOR AT INTERAGERE PÅ DENNE SIDE
Hvor mange stjerner giver du?
Amino.dk Blogs Ekspertblogs SANDGAARDS BLOG Hvordan får jeg råd til min første medarbejder?

Hvordan får jeg råd til min første medarbejder?

6,839 Visninger
Hvor mange stjerner giver du? :
23 September 2015

For mange nystartede virksomheder er det en vanskelig beslutning at træffe, når den første deltids- eller fuldtidsmedarbejder skal ansættes, især spørgsmålet: hvad det vil koste…

Antallet af timer og timeløn er naturligvis afgørende – og husk nu de kloge ord: at give mere i løn er den mest kortsigtede motivationsfaktor. Det er dig som chef, der skaber en god og spændende arbejdsplads med motiverende adfærd og en markedsbestemt aflønning.

Timelønnen og antallet af timer er dog langt fra de eneste faktorer, der påvirker dine lønomkostninger. Du skal være særligt opmærksom på de sociale omkostninger, der kan øge dine lønomkostninger med op til 40 % og i særdeleshed skjulte lønomkostninger begrundet i mangelfuld planlægning af opgavernes udførelse.

Se mine tidligere indlæg om de sociale omkostninger og ansættelseskontraktlige spørgsmål på: http://viborgloen.dk/blog/personaleomkostninger-historien-om-de-130-kr-som-bliver-til-280-kr/ og

http://viborgloen.dk/blog/ansaettelseskontrakten-skal-foelge-loven-ikke-noedvendigvis-en-bestemt-overenskomst/

Ved Bluegarden kan du få udfærdiget en komplet ansættelseskontrakt for kun kr. 1.250,-. Husk at vi opretter dig gratis som arbejdsgiver i Dataløn, og en lønseddel kun koster 20 kr. pr. stk. + serviceabonnement. Der er fuld tilfredshed eller pengene tilbage for de første 3 måneder. Tilmeld dig her: http://viborgloen.dk/bliv-kunde-hos-viborg-loen/

Her er nogle gode råd til at styre dine lønomkostninger bedst muligt, så du får råd til din første medarbejder:

Undlad at tiltræde en overenskomst, hvis muligt. Særomkostningerne er typisk 14,2 % i f.t. almindeligt lovmedholdelige ansættelsesvilkår. Herved får du reduceret de sociale omkostninger fra omkring 40 % ned til omkring 25 %.

Indfør en resultatafhængig aflønning, hvor man f.eks. giver medarbejderen 10 % af foreslåede besparelser eller provision, når der skaffes nye opgaver/kunder.

Ansæt medarbejdere med ret til løn under ferie, herved undgår du kvartalsvis afregning af 12,5 % til Feriekonto; men beholder pengene i din egen virksomhed indtil den faktuelle ferie afholdes. Vær opmærksom på, at de opsparede feriepenge skal indbetales omgående til Feriekonto ved en fratrædelse.

Spar pensionen! Arbejdsgiverandelen er typisk 8 %. Hvis man giver 20.000 kr. i løn om måneden skal du således betale 1.600 kr. i pension. Et beløb, som medarbejderen ikke oplever som udbetalt løn. Alternativt kan man foreslå medarbejderen, at få det udbetalt som løn, og så kan vedkommende selv indbetale det, som ønskes på en pensionsordning.

Spar på ”fridagene”: husk at juleaftensdag, nytårsaftensdag, grundlovsdag og 1.maj ikke er lovpligtige fridage.Funktionærer eller funktionærlignende ansatte har ret til at holde fri på søgnehelligdage (helligdage, som falder på hverdage: 1.januar, skærtorsdag, langfredag, 2. påskedag, store bededag, Kristi himmelfartsdag, 2. pinsedag, 1. juledag og 2. juledag). For timelønnede er der ikke pligt til at betale for søgnehelligdage.

Ansæt medarbejdere med supplerende dagpenge, hvis virksomheden reelt ikke har brug for en fuldtidsansat. Alle medarbejdere, der er medlem af en a-kasse, har ret til 30 ugers supplerende dagpenge indenfor 2 år. Der er ikke noget minimums timetal for at få udbetalt supplerende dagpenge. Dog kan beskæftigelsen i en konkret uge ikke udgøre mere end 29,6 timer. Du må leve med at skulle udstede en frigørelsesattest, der samtidig pålægger medarbejderen at være aktivt jobsøgende efter et 37 timers job.

Ansæt medarbejdere i praktik/løntilskud. Hvis du finder et medarbejderemne, der som udgangspunkt har haft 6 måneders ledighed, kan du få vedkommende i mindst 1 måneds gratis praktikophold uden nogen som helst omkostninger eller forpligtelser for din virksomhed. Herefter kan søges om 6 måneders løntilskud i regi af en egentlig ansættelse, der følger de almindelige regler. Tilskuddet udgør 74 kr. i timen i alt (sociale omkostninger medregnet). Hvis du betaler 111 kr. i timen skal du uden for overenskomst tillægge ca. 25 % i omkostninger, hvorved du brutto har en personaleomkostning på 139 kr. Efter tilskud har du således alene en nettoudgift på ca. 65 kr. pr. time.

Send medarbejderen på efteruddannelse på statens regning via de såkaldte VEU-kurser. Her oppebærer man maksimale dagpenge for hver dag medarbejderen er på kursus. Muligheden gælder ikke for personer med en længerevarende uddannelse. Tilbuddet gælder i øvrigt også for virksomhedens indehavere, forudsat at man er medlem af en a-kasse. Find relevante kurser, og få indarbejdet deltagelsen I jeres arbejdsplanlægning, så i får et optimalt udbytte.

Tegn en frivillig sygedagpengeforsikring for medarbejderen. Præmien udgør kun 0,74 % af lønsummen i 2015. Så er I forsikret fra første sygedag og får en refusion på 111,76 kr. pr. sygetime. Hvis indehaveren er ansat i sit eget IVS, ApS eller A/S er man automatisk medforsikret. Hvis der er tale om en enkeltmandsejet virksomhed, skal indehaveren tegne en særskilt forsikring. I Viborg Løn & HR sørger vi gratis for tilmelding af din virksomhed til ordningen via http://viborgloen.dk/bliv-kunde-hos-viborg-loen/

Ansæt en fleksjobber, hvis I har en opgave, der kan indpasses i en sådan ansøgers kvalifikationer. Man betaler alene for de præsterede timer. Vær opmærksom på, at I ikke underskriver en ansættelseskontrakt, hvor I af ”bagvejen” bliver pålagt at tiltræde en overenskomst, medmindre I ønsker det.

Ansættelse af elever/lærlinge. Et traditionelt forløb strækker sig over 4 år med skoleophold indlagt. Der udbetales for disse ophold fuld lønrefusion, befordringsgodtgørelse og opholdsomkostninger fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag – tidligere kendt som AER-elevrefusion). Lønniveauet starter 1. år på ca. 10.000 kr. månedligt stigende til knapt 14.000 kr. i 4. års forløb. Der betales ca. 900 kr. ekstra pr. måned for elever/lærlinge med studentereksamen/HF. I skal være godkendt som uddannelsessted af den relevante erhvervsskole. Der er en gensidig prøvetid de første 3 måneder, hvor man når som helst kan bringe lærlingeaftalen til ophør uden begrundelse. Herefter er aftalen som udgangspunkt uopsigelig.  Man behøver ikke at tiltræde en overenskomst for at få lærlinge, men en række goder så som pension, feriefridage og evt. fuld ferieret skal følges.

Husk at der er mulighed for at lave en såkaldt kombinationsaftale med to eller flere virksomheder eller at indgå korte uddannelsesaftaler.

Uddannelsesaftalen vil normalt være dækkende som ansættelsesbevis, især hvis man er omfattet af en overenskomst. Hvis din virksomhed ikke har en overenskomst, kan det være klogt at lave et tillæg til uddannelsesaftalen. Vi formidler gerne spørgsmål videre til Bluegardens personalejurister; ligesom vi gerne sørger for at søge refusion fra AUB.

Hvor mange stjerner giver du? :
Vær den første til af få Magne blogindlæg Skriv dig op
Vi bruger cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på Amino
Læs mere