Hov. Du er ikke logget ind.
DU SKAL VÆRE LOGGET IND, FOR AT INTERAGERE PÅ DENNE SIDE
Hvor mange stjerner giver du?
Amino.dk Blogs Ekspertblogs SANDGAARDS BLOG Er du en af de 210.000 selvstændige, som ikke har helt styr på dine egne sygedagpenge, atp, pensioner, forsikringer o.l.?

Er du en af de 210.000 selvstændige, som ikke har helt styr på dine egne sygedagpenge, atp, pensioner, forsikringer o.l.?

2,013 Visninger
Hvor mange stjerner giver du? :
15 July 2015

De selvstændige i enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber er rigtig gode til at sørge for social sikring af deres egne medarbejdere; men det kniber gevaldigt, når det gælder om at sikre sig selv. Det vidner nedenstående tal med al tydelighed om.

Kun 50.000 selvstændige ud af 210.000 ialt er tilmeldt en sygedagpengeforsikring.

Vi oplever alt for ofte, at de selvstændige må gå forgæves, når de bliver syge, og hvis man lever i den vildfarelse, at alle har ret til sygedagpenge hos det offentlige efter 14 dage, så er det en sandhed med modifikationer: Hvis man ikke har haft tilstrækkelig overskud eller endda, som mange har oplevet de senere år, haft underskud, er DER INGEN HJÆLP AT HENTE.Det er derfor vigtigt, at man bliver tilmeldt den frivillige sygedagpengeordning for selvstændige
 igennem Forsikringsordningen. Så er man altid sikret den mindste dagpengesats uanset regnskabsresultat.Forsikringspræmien er omkring 2.100 kr. årligt, og så er man dækket fra første dag.
 Maksimale sygedagpenge er 4.075 kr. om ugen og mindstesatsen er 2.716 kr.

Sørger Du for at få anmeldt sygefravær korrekt og til tiden? Brug DATALØN modulet FRAVÆR & REFUSION!

Husk at melde sygefravær rettidigt og sikre Dig, at betingelserne er opfyldt. Du kan anmelde igennem NEMREFUSION; 
men det er først senere, at Du får kendskab til, om betingelserne er opfyldt. 
Brug derimod BLUEGARDENS eget refusionssystem “FRAVÆR & REFUSION”. Det koster Dig godt nok 155 kr. pr. refusionsanmodning;
 men så er Du sikker på, at tingene sker korrekt.

Mange selvstændige tror, at de er fuldt og helt omfattet af barselsordningen

Det gælder igen her, at der skal være overskud i Din virksomhed for at kunne oppebære barselsrefusion.
 Fra og med 1. januar 2015 har Folketinget besluttet, at alle selvstændige skal indbetale til ordningen (barselsudligningsordningen). Prisen er 328 kr. helårligt og opkræves i oktober 2015.

Kun 3.000 er tilmeldt den billigste pensionsordning, der findes, nemlig ATP. Alene 55 % selvstændige har en pensionsordning!

Beløbet, som der skal indbetales pr. måned er 270 kr. (stiger til 285 kr. pr. 1.januar 2016)og giver et godt afkast med en lav administrationsomkostning. Beløbet, der udbetales ved det fyldt 67. år, er afhængig af den samlede indbetalingsperiode.
 Sørg for at få tegnet en fuldtdækkende pensionsordning, inden det er for sent. Husk at kun ca. halvdelen af de selvstændige har en pensionsordning, hvorimod det er 90 % af medarbejderne.

Kun 1.800 er tilmeldt AES Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomme

Når vi taler om erhvervssygdomme, er der tale om en langvarig arbejdsmæssig påvirkning af ens helbred; i modsætning til en arbejdsulykke, der er pludselig.

Hvad sker der, hvis Du mister Din erhvervsevne i kortere eller længere tid?

Her gælder det igen om at have en sygedagpengeforsikring. Ved siden af skal der tegnes en gruppelivsforsikring både med ulykkesdækning, erhvervsevnetab og engangsudbetaling ved kritisk sygdom.

Har Du fået tegnet en lovpligtig arbejdsskadeforsikring for Dine medarbejdere?

Hvis man ikke har tegnet forsikringen, skal arbejdsgiveren selv betale, og idet disse krav for personskader som følge af arbejdsulykker kan løbe op i millionerstatninger, kan det i værste tilfælde medføre konkurs for arbejdsgiveren. Årligt bliver ca. 200 virksomheder politianmeldt og får bøder på mindst 5.000 – 10.000 kr. for manglende police.


Den manglende forsikring ses ofte hos nyopstartede virksomheder, som ikke har orienteret sig grundigt nok om lovgivningen på området.
Typisk er man startet op med sin virksomhed uden medarbejdere, og glemmer at få policen tegnet, når den første medarbejder kommer til.Hvad med en Erhvervsansvarsforsikring (ikke-lovpligtig), der skal dække Dine medarbejderes erstatningspligt over for trediemand, medens de arbejder for Dig

Erhvervsansvarsforsikringen dækker: 

– Virksomhedens almindelige ansvar i forbindelse med arbejdets udførelse

– Virksomhedens ansvar som bruger eller ejer af ejendom og grundareal
 


Hvis der lejes lokaler ud til en anden virksomhed, skal der tegnes en særlig husejer­ansvarsdækning.
 

Forsikringen dækker også ansvar for personskade, de ansatte evt. kommer til at påføre hinanden under arbejdet. Dækningsområdet er som udgangspunkt hele Norden, men den kan udvides til at gælde hele Europa.
 

Kontakt os og bliv gratis oprettet, som DATALØN kunde hos os. Så hjælper vi Dig med at blive tilmeldt ordningerne UDEN AT DET KOSTER DIG EN KRONE!!!

Hvor mange stjerner giver du? :
Vær den første til af få Magne blogindlæg Skriv dig op
Vi bruger cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på Amino
Læs mere