Hov. Du er ikke logget ind.
DU SKAL VÆRE LOGGET IND, FOR AT INTERAGERE PÅ DENNE SIDE
Hvor mange stjerner giver du?
Amino.dk Blogs Iværksætterblogs Thomas Friis Nielsen´s blog Skal du betale godtgørelse, når du opsiger en medarbejder på grund af nedskæringer?

Skal du betale godtgørelse, når du opsiger en medarbejder på grund af nedskæringer?

288 Visninger
Hvor mange stjerner giver du? :
29 April 2020

Skal du betale godtgørelse, når du opsiger en medarbejder på grund af nedskæringer?

Når ordrerne udebliver over en længere periode, er det nærliggende som virksomhedsejer at overveje at opsige en eller flere af virksomhedens medarbejdere for at nedbringe de faste omkostninger.

Det kan dog være en dårlig strategi, hvis medarbejderne efterfølgende kan gøre krav på godtgørelse for usaglig opsigelse, da disse godtgørelser kan udgøre 9-12 måneders løn.

Såfremt du opsiger en medarbejder med den begrundelse, at virksomheden er nødt til at skære ned, er der tale om en såkaldt objektiv begrundelse, da begrundelsen er funderet i virksomhedens forhold ikke medarbejderens forhold. Denne type opsigelser er som altovervejende udgangspunkt saglige, og du skal som virksomhedsejer derfor udelukkende betale den løn, som medarbejderen har krav på i henhold til ansættelseskontrakten.

Jeg er blevet opsagt | Forsikringsforbundet.dk

Dog er det en forudsætning, at du kan dokumentere behovet for at afskedige medarbejdere. Størstedelen af sagerne om opsigelser som følge af nedskæringer skyldes uenighed om, hvorvidt behovet for nedskæringer er den reelle årsag til opsigelsen eller blot en skinbegrundelse for at opsige en medarbejder, som arbejdsgiveren gerne vil af med.

I tilfælde af at der opstår en tvist med den opsagte medarbejder vedrørende, hvorvidt opsigelsen er saglig begrundet, er det derfor vigtigt, at du er i stand til at redegøre for, at virksomheden har manglet arbejde, og det har stået på i en vis periode.

Et element, som ofte bliver inddraget i vurderingen af, om nedskæringer er den reelle begrundelse for opsigelsen, er hvorvidt virksomheden efterfølgende erstatter den eller de opsagte medarbejdere med nye medarbejdere.

Derfor risikerer du som virksomhedsejer at skulle betale godtgørelse til medarbejdere for usaglig opsigelse, hvis du kort tid efter en opsigelse begrundet i nedskæringer ansætter nye medarbejdere.

Hvis de nye medarbejdere skal arbejde i en anden afdeling eller med en ny type opgaver, som kræver andre kompetencer end de kompetencer, som de opsagte medarbejdere besad, vil nedskæringer dog stadig være en saglig begrundelse for opsigelsen.

When to Stop Working During Pregnancy

I forbindelse med opsigelsen af medarbejdere på grund manglende arbejde skal du som virksomhedsejer også være opmærksom på, hvorvidt de medarbejdere, som du overvejer at opsige, er såkaldte særligt beskyttede medarbejdere. Særligt beskyttede medarbejdere er blandt andet gravide, medarbejdere på barsel, tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og handikappede medarbejdere.

For disse medarbejdere gælder der særlige beviskrav for dig som arbejdsgiver, hvis du opsiger dem. Du har fx bevisbyrden for, at opsigelsen ikke er begrundet i det forhold, som gør medarbejderen til en særligt beskyttet medarbejder. Den godtgørelse, som en særligt beskyttet medarbejder kan kræve i tilfælde af en uberettiget opsigelse, er samtidig væsentlig højere end den, som en almindelig medarbejder har krav på efter funktionærloven.

-oo0oo-

Såfremt du har spørgsmål, der relaterer sig til opsigelse af medarbejdere, er du velkommen til at kontakte os på kontakt@friisadvokatfirma.dk.

 

 

Hvor mange stjerner giver du? :
Få besked når Thomas skriver Skriv dig op
Vi bruger cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på Amino
Læs mere