Hov. Du er ikke logget ind.
DU SKAL VÆRE LOGGET IND, FOR AT INTERAGERE PÅ DENNE SIDE
Hvor mange stjerner giver du?
Amino.dk Blogs Iværksætterblogs Thomas Friis Nielsen´s blog Du har penge til gode i et konkursbo – Hvad gør du?

Du har penge til gode i et konkursbo – Hvad gør du?

417 Visninger
Hvor mange stjerner giver du? :
06 April 2020

Du har penge til gode i et konkursbo – Hvad gør du?

 

Desværre er der mange selvstændige, som i disse tider oplever at have penge til gode i et selskab, som er blevet erklæret konkurs.

 

Du har fx leveret en ydelse til det konkursramte selskab, som ikke er blevet betalt, inden selskabet blev erklæret konkurs. Udsigterne til at få betaling for den ydelse du har leveret afhænger af flere faktorer, men det er først og fremmest vigtigt, at du anmelder kravet i konkursboet snarest muligt, medmindre der er tale om et ubetydeligt beløb.

 

Krav i et konkursbo skal nemlig anmeldes inden 4 uger fra konkursdekretets annoncering i Statstidende. Anmeldes kravet ikke inden for fristen fortaber du dog ikke retten til at få fyldestgjort dit krav, men dit krav vil først blive afprøvet på et senere tidspunkt.

 

Hvordan anmelder jeg mit krav?

 

Du anmelder dit krav ved at sende en opgørelse af dit krav samt en kort begrundelse for dit krav til kurator i konkursboet efter det selskab, som skylder dig penge. Derudover skal du huske at medsende dokumentation for dit krav i form af fx fakturaer, dom, købsaftaler eller lønsedler.

 

Når du anmelder kravet i konkursboet, skal det opgøres på datoen for konkursdagen også kaldet dekretdagen. Det er den dag, hvor virksomheden eller personen blev taget under konkursbehandling. Dit krav skal således opgøres til det beløb, inklusive renter, som du har til gode pr. denne dato. Det skal tydeligt fremgå af anmeldelsen, hvilken del af beløbet, der udgør det oprindelige krav (hovedstolen), og hvilken del der udgør eventuelle renter.

 

Når dit krav er anmeldt, vil du af kurator blive registreret som kreditor i konkursboet og modtage en e-mail med et gældbogsnummer og en oplysning om, at kravet er registreret.

 

Hvad sker der efter, at jeg har anmeldt mit krav?

 

Såfremt der ikke er udsigt til, at der er midler i boet til en hel eller delvis betaling (såkaldt dividende) af den pågældende type krav, vil kurator ikke tage stilling til kravet.

 

Vil der derimod være midler i boet, når det afsluttes til udbetaling af dividende, vil kurator vurdere de anmeldte krav. Dette sker ved en såkaldt fordringsprøvelse, der som regel foregår på et møde på kurators kontor. Tidspunktet for mødet annonceres i Statstidende. Hvis kurator ikke er enig med dig om for eksempel størrelsen af dit krav, får du besked herom inden mødet.

 

I tilfælde af at du ikke er enig i kurators afvisning af dit krav, kan du anlægge retssag mod boet. Retssagen behandles af skifteretten. Du skal derfor sende din stævning til skifteretten. Det er vigtigt, at du gør dette inden fire uger fra det møde, hvor kurator tog stilling til dit krav. Såfremt du ikke overholder denne frist, fortaber du retten til at anlægge retssag mod boet om godkendelse og udbetaling af dividende.

 

Før du anlægger en retssag mod boet skal du dog overveje, hvorvidt det kan betale sig. Såfremt du vinder sagen, er du stadig kun berettiget til dividende af dit krav, og du skal betale retsafgift ligesom i en sædvanlig retssag, når du anlægger sagen.

 

Kan jeg få udleveret ejendele fra det konkursramte selskab?

 

Hvis du derimod har et aktiv hos det konkursramte selskab, som du fx har udlånt til selskabet i markedsføringsøjemed, så er du væsentligt bedre stillet.

 

Du har nemlig ret til at få udleveret aktivet af kurator, hvis du har en gyldig ejendomsret til aktivet, som er i det konkursramte selskabs besiddelse. I sådan en situation vil du have det, der kaldes separatiststilling i boet.

 

Er du separatist i boet, skal du anmelde dit krav til kurator som et "krav på udlevering" og nærmere beskrive baggrunden for, at du ønsker at få udleveret aktivet. Du skal også medsende dokumentation for kravet. Kurator vil herefter tage stilling til dit krav og kontakte dig.

 

Vær opmærksom på, at hvis du har overdraget aktiver til det konkursramte selskab inden konkursen i et såkaldt konsignationsforhold, hvor selskabet har tilladelse til at sælge dine aktiver, selvom du bevarer ejendomsretten til aktiverne inden et salg har fundet sted, så skal samtlige betingelser for opretholdelsen af konsignationsforbeholdet være opretholdt.

 

Kurator kan derfor afvise udleveringen af aktiver, som det konkursramte selskab har fået udleveret i konsignation, hvis aktiverne ikke er klart adskilt fra resten af aktiverne i konkursboet.

 

-oo0oo-

 

Såfremt du har spørgsmål, der relaterer sig til konkurs, er du velkommen til at kontakte os på kontakt@friisadvokatfirma.dk.

 

 

Hvor mange stjerner giver du? :
Få besked når Thomas skriver Skriv dig op
Vi bruger cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på Amino
Læs mere