Amino Ekspertblog

Ekpertblogger på Amino om Iværksætterøkonomi og regnskabsudfordringer

Regnskabsafslutning - huskeliste

11. januar 2015 | 9.495 Visninger | 4 kommentarer
Hvor mange stjerner giver du? :

Amino Ekspertblog

Anette Sand fra Regnskabsskolen

Ekpertblogger på Amino om Iværksætterøkonomi og regnskabsudfordringer

For rigtig mange firmaer(herunder alle enkeltmandsvirksomhederne) følger regnskabsåret kalendenderåret. Og derfor er der vældig gang i bogholderierne rundt omkring. Der skal laves årsafslutning.

Siden det er noget rod at skulle åbne afsluttede årsregnskaber senere, kan det godt svare sig for dig at tjekke det hele ekstra godt igennem, inden du erklærer 2014 for helt lukket. Hvad der skal kontrolleres er selvfølgelig forskelligt fra virksomhed til virksomhed, men i hvert fald er det en god idé lige at overveje:

 1. Periodiseringer: Både når vi køber og sælger gælder det, at momsen følger fakturatidspunktet (som alt overvejende hovedregel) - mens skatten følger tidspunktet for arbejdets udførelse. Det vil sige, hvis du har fået en faktura her i starten af januar for noget, som en underleverandør har leveret sidste år, skal fakturaen med i det gamle års regnskab, selvom den er dateret i det nye år. Mens momsen først må tages med i år, hvor du har fået fakturaen.

  Hvis du har udført et stykke arbejde i 2014 men ikke faktureret før i år, fordi du måske kun næsten var færdig med arbejdet, skal du alligevel betale skat af den del af arbejdet, som vedrører 2014. Derfor har nogle virksomheder en konto til "igangværende arbejder" - hvor den type posteringer bogføres.

  Der er heldigvis nogle bagatelgrænser: Abonnementudgifter, som dækker op til 12 måneder må ifølge SKATs praksis gerne bogføres i betalingsåret, selvom en del af udgiften vedrører det efterfølgende år.

 2. Hensættelser: Du kan hensætte midler - altså bogføre dem som en udgift, selvom den endnu ikke er afholdt - hvis du ved at tabet kommer senere. Jeg tænker her på tab på debitorer, altså kunder, som ikke har betalt deres regning, og hvor du ikke forventer at få pengene. Hensættelserne giver dig så skattefradraget i det år, hvor du faktisk har tabet, selvom sagen ikke er afsluttet endnu. Fordi der er en skattemæssig fordel, kan du ikke bare lave et slag på tasken: Du skal kunne vise, hvilke kunder/fakturaer, der er tale om, så det er en veldokumenteret hensættelse.

 3. Private andele/udtagning af varer: Hvis du i løbet af året har bogført omkostninger, som i virkeligheden ikke har noget med firmaet at gøre eller kun delvist vedrører virksomhedens økonomi, skal de bogføres nu (for mange: Ned på mellemregningen). Det kan være en bil, hvor der både er privat og virksomhedsmæssig benyttelse, rejser, hvor kun en del af turen var erhvervsmæssig og den slags. Hvis du har udtaget varer fra firmaet til privat brug, skal de også bogføres og der skal beregnes "udtagningsmoms". Den laveste pris, du kan udtage varer til er indkøbspris + moms.

 4. Fri telefon. Hvis firmaet har betalt dine private telefonudgifter, skal der bogføres 2.600 kr. i kredit (som indtægt) til dækning af beskatningen af "fri telefon".

 5. Varelager: Har virksomheden et varelager, har du jo talt det den 31.12 eller 1.1, ikke? I så fald skal varelageret reguleres, sådan at der på virksomhedens konto for varebeholdninger/varelager står det korrekte beløb pr. 31.12.

 6. Kørselsgodtgørelse. Har du i løbet af året anvendt din egen bil til kørsel for firmaet, skal der beregnes kørselsgodtgørelse i henhold til statens takster, og beløbet skal bogføres som en udgift for firmaet - og hvis du ikke har udbetalt pengene, som et tilgodehavende, du har. Jeg har tidligere skrevet om kørselsgodtgørelsen, men for de første 20.000 km. var taksten i 2014 kr. 3,73.

 7. Gennemlæsning af hele regnskabet. Du skal læse hele regnskabet igennem, dvs. skimme kontokort og være meget grundig, når du læser den sidste resultatopgørelse og balance (eller saldobalance, som er nogenlunde det samme - hvad den hedder afhænger af, hvilket regnskabsprogram, du bruger). Du skal se på tallene og overveje, om det hele ser fornuftigt ud. Hvis der står 100.000 kr. på kontoen "Debitorer" eller "Kunderne skylder os...", kan du så genkende beløbet? Virker det rimeligt og fornuftigt? Eller er der noget, du er nødt til at kikke nærmere på.... Denne gennemlæsning er sådan set det vigtigste af det hele, for hvis ikke du er fuldstændig overbevist om, at regnskabet er korrekt, så er der nok noget galt.

Vi står over for nogle deadlines:

Den 1. marts skal alle kvartals- og halvårsafregnende sørge for at have momsen på plads.

Den 9. marts bliver den udvidede selvangivelse frigivet (og alle lønmodtagerne får deres årsopgørelse), så fra denne dag og frem til 1. juli kan du få afsluttet skatten også.

Når det gælder regnskab/bogholderi/skat er der ingenting, som bliver lettere af at blive udsat. Så hop med på holdet og vær en af dem, som får afleveret tidligt i år.

God arbejdslyst!

Annonce

Læs også


Kommentarer

Dan Søberg   den 15-01-2015 kl. 10:55

Kære Annette Flot arbejde du har lavet her og meget relevant

De bedste hilsner og godt nytår

Dan Søberg

Er kommentaren brugbar? 2 0
Jane   den 15-01-2015 kl. 11:49

Super artikel

Er kommentaren brugbar? 2 0
Jules91   den 22-01-2015 kl. 13:35

Jeg er ret ny med regnskab og dette er mit første år (2014, altså).

Jeg har bogført efter bedste evne, men har desværre nogle små fejl , så jeg har fået for meget moms tilbage i nogle måneder. Hvordan retter jeg dette, så jeg kan betale den korrekte moms?

Det er en enkeltmandsvirksomhed jeg har, og jeg har her det første år haft underskud, hvilket jeg ikke har angivet på selvangivelsen (mener den står til 0 eller +5000). Hvordan skal jeg ændre dette?

Er kommentaren brugbar? 1 0
Tommy MIkkelsen   den 20-02-2015 kl. 23:20

ommentar til Anette vedr. udlægsordningen

Jeg mener ikke, at man skal tage alle porto/frimærke indkøb ind på omkostningen forsendelses omkostning vedr. udlægsordningen.

Kører man fx. med porto 39 kr. og for køb over 500 kr. så er der frifragt

Så er reglerne, at for alle pakker under 500 kr. så skal de 39 kr. bogføres i debet på køb af porto/frimærker vedr. udlægsordningen.

Men omkostningerne for udgiften til, at sende fragt frit, skal bogføres på en konto udenfor udlægsordningen, hvorfor disse beløb ikke man bruges til momsberegningen på gevinster på udlægskontoen.

Får man ikke bogført disse omkostninger over på en fragt/porto uden for udlægsordningen, så opfylder man ikke reglerne for udlægsordningen, hvorfor man skal betale moms af hele fragten..

tommy@mikkelsen.dk

Er kommentaren brugbar? 3 0
 

Om denne blog


Få besked når Anette skriver


Gratis informationsmøde

Gratis informationsmøde

Brug et par timer i godt selskab på at tale om regnskabsarbejdet i nye virksomheder. Hør om kravene til regnskab og bogholderi,  regnskabsprogrammer, skat, private indskud og meget mere.

Du kan på mødet stille spørgsmål om alt, hvad du vil vide vedrørende bogføring, regnskab og administration.
Klik her for at tilmelde dig
.


Anette på Twitter

Hvis du vil have besked når Anette og ligesindede bloggere har lavet et nyt indlæg, så klik her:


Seneste kommentarer