Hov. Du er ikke logget ind.
DU SKAL VÆRE LOGGET IND, FOR AT INTERAGERE PÅ DENNE SIDE
Hvor mange stjerner giver du?
Amino.dk Blogs Ekspertblogs Anette Sand Regnskabsafslutning - huskeliste

Regnskabsafslutning - huskeliste

14,369 Visninger
Hvor mange stjerner giver du? :
12 January 2015

For rigtig mange firmaer(herunder alle enkeltmandsvirksomhederne) følger regnskabsåret kalendenderåret. Og derfor er der vældig gang i bogholderierne rundt omkring. Der skal laves årsafslutning.

Siden det er noget rod at skulle åbne afsluttede årsregnskaber senere, kan det godt svare sig for dig at tjekke det hele ekstra godt igennem, inden du erklærer 2014 for helt lukket. Hvad der skal kontrolleres er selvfølgelig forskelligt fra virksomhed til virksomhed, men i hvert fald er det en god idé lige at overveje:

 1. Periodiseringer: Både når vi køber og sælger gælder det, at momsen følger fakturatidspunktet (som alt overvejende hovedregel) - mens skatten følger tidspunktet for arbejdets udførelse. Det vil sige, hvis du har fået en faktura her i starten af januar for noget, som en underleverandør har leveret sidste år, skal fakturaen med i det gamle års regnskab, selvom den er dateret i det nye år. Mens momsen først må tages med i år, hvor du har fået fakturaen.

  Hvis du har udført et stykke arbejde i 2014 men ikke faktureret før i år, fordi du måske kun næsten var færdig med arbejdet, skal du alligevel betale skat af den del af arbejdet, som vedrører 2014. Derfor har nogle virksomheder en konto til "igangværende arbejder" - hvor den type posteringer bogføres.

  Der er heldigvis nogle bagatelgrænser: Abonnementudgifter, som dækker op til 12 måneder må ifølge SKATs praksis gerne bogføres i betalingsåret, selvom en del af udgiften vedrører det efterfølgende år.

 2. Hensættelser: Du kan hensætte midler - altså bogføre dem som en udgift, selvom den endnu ikke er afholdt - hvis du ved at tabet kommer senere. Jeg tænker her på tab på debitorer, altså kunder, som ikke har betalt deres regning, og hvor du ikke forventer at få pengene. Hensættelserne giver dig så skattefradraget i det år, hvor du faktisk har tabet, selvom sagen ikke er afsluttet endnu. Fordi der er en skattemæssig fordel, kan du ikke bare lave et slag på tasken: Du skal kunne vise, hvilke kunder/fakturaer, der er tale om, så det er en veldokumenteret hensættelse.

 3. Private andele/udtagning af varer: Hvis du i løbet af året har bogført omkostninger, som i virkeligheden ikke har noget med firmaet at gøre eller kun delvist vedrører virksomhedens økonomi, skal de bogføres nu (for mange: Ned på mellemregningen). Det kan være en bil, hvor der både er privat og virksomhedsmæssig benyttelse, rejser, hvor kun en del af turen var erhvervsmæssig og den slags. Hvis du har udtaget varer fra firmaet til privat brug, skal de også bogføres og der skal beregnes "udtagningsmoms". Den laveste pris, du kan udtage varer til er indkøbspris + moms.

 4. Fri telefon. Hvis firmaet har betalt dine private telefonudgifter, skal der bogføres 2.600 kr. i kredit (som indtægt) til dækning af beskatningen af "fri telefon".

 5. Varelager: Har virksomheden et varelager, har du jo talt det den 31.12 eller 1.1, ikke? I så fald skal varelageret reguleres, sådan at der på virksomhedens konto for varebeholdninger/varelager står det korrekte beløb pr. 31.12.

 6. Kørselsgodtgørelse. Har du i løbet af året anvendt din egen bil til kørsel for firmaet, skal der beregnes kørselsgodtgørelse i henhold til statens takster, og beløbet skal bogføres som en udgift for firmaet - og hvis du ikke har udbetalt pengene, som et tilgodehavende, du har. Jeg har tidligere skrevet om kørselsgodtgørelsen, men for de første 20.000 km. var taksten i 2014 kr. 3,73.

 7. Gennemlæsning af hele regnskabet. Du skal læse hele regnskabet igennem, dvs. skimme kontokort og være meget grundig, når du læser den sidste resultatopgørelse og balance (eller saldobalance, som er nogenlunde det samme - hvad den hedder afhænger af, hvilket regnskabsprogram, du bruger). Du skal se på tallene og overveje, om det hele ser fornuftigt ud. Hvis der står 100.000 kr. på kontoen "Debitorer" eller "Kunderne skylder os...", kan du så genkende beløbet? Virker det rimeligt og fornuftigt? Eller er der noget, du er nødt til at kikke nærmere på.... Denne gennemlæsning er sådan set det vigtigste af det hele, for hvis ikke du er fuldstændig overbevist om, at regnskabet er korrekt, så er der nok noget galt.

Vi står over for nogle deadlines:

Den 1. marts skal alle kvartals- og halvårsafregnende sørge for at have momsen på plads.

Den 9. marts bliver den udvidede selvangivelse frigivet (og alle lønmodtagerne får deres årsopgørelse), så fra denne dag og frem til 1. juli kan du få afsluttet skatten også.

Når det gælder regnskab/bogholderi/skat er der ingenting, som bliver lettere af at blive udsat. Så hop med på holdet og vær en af dem, som får afleveret tidligt i år.

God arbejdslyst!

Hvor mange stjerner giver du? :
Få besked når Anette skriver Skriv dig op