Amino Ekspertblog

Ekpertblogger på Amino om Iværksætterøkonomi og regnskabsudfordringer

Jeg foreslår et nyt målebegreb: Bidragstallet

2. maj 2013 | 3.542 Visninger | 6 kommentarer
Hvor mange stjerner giver du? :

Amino Ekspertblog

Anette Sand fra Regnskabsskolen

Ekpertblogger på Amino om Iværksætterøkonomi og regnskabsudfordringer

Bidragstallet fortæller noget om, hvor stort et bidrag, din virksomhed yder til statskassen. Det omfatter både de direkte afgifter og skatter og den A-skat, som din virksomheds medarbejdere betaler, fordi du har skabt arbejdspladsen.

Bidragsregnskabet er ret enkelt at lave og laves for et år ad gangen:

Samlede momsindbetalinger

+ virksomhedsskat

+ indbetalte A-skatter og AM-bidrag

+ evt. lønsumsafgift + eventuelle punktafgifter

= Bidragstallet

Har du forslag til ændringer i beregningen - med det in mente, at den skal være så let og overskuelig som muligt for at give et fornuftigt sammenligningsgrundlag - så kommenter nedenunder.

Annonce

Læs også


Kommentarer

Nicolaj Thomasen   den 06-05-2013 kl. 18:36

Det er ikke kun indtægtsbestemt hvor meget de ansatte betaler i skat, så tallet kan blive misvisende.

Er kommentaren brugbar? 2 0
Jesper Laugesen   den 08-05-2013 kl. 12:32

Nikolajs kommentar er (meget) relevant...

Er kommentaren brugbar? 1 0
Jesper Laugesen   den 08-05-2013 kl. 12:33

Men hvis problemet med a-skatte-delen af bidraget kan løses kunne en bidragsgrad (altså bidraget set i forhold til omsætning, overskud el. lign.) også være interessant

Er kommentaren brugbar? 1 0
Tommy Nielsen   den 08-05-2013 kl. 14:15

Hvis man så også kunne dividere med et eller andet, således at tallet ender med at fortælle hvor meget skat og afgifter virksomheden bidrager med i forhold til størrelse eller omsætning eller noget så ville det være rigtig interessant.

Er kommentaren brugbar? 2 0
Jesper   den 08-05-2013 kl. 23:10

Du værdilader godt nok ikke 'bidragstallet' i dit indlæg, men hvis der var konsensus om at et lavere tal var bedre end et højt, kunne beregningen fint bruges.

Bidragstallet vil - alt andet lige - være udtryk for det benspænd Staten udsætter den enkelte virksomhed for i forværret konkurrenceevne. Bidragstallet vil skabe mere værdi, såfremt virksomheden kunne beholde det. Alt andet indebærer det offentlige skulle være bedre til at forvalte de skabte værdier - og så er der jo ingen grund til at drive en privat virksomhed.

Nu mistænker jeg ikke ovenstående som din tanke, så til det tekniske :)

1. Du medregner ikke indskud fra virksomhedens ejer(e), hvilket jeg antager du vil i forhold til det du ønsker tallet skal afspejle.

2. Du tager ikke højde for offentlige tilskud og/eller finansiering. Offentlige virksomheder vil have høje bidragstal og endnu højere hvis de hæver lønningerne.

Er kommentaren brugbar? 1 0
Anette Sand /Regnskabsskolen   den 09-05-2013 kl. 10:23

Det var egentlig Frank Aaen og hans udsendelse om Nestlé, der fik mig til at tænke på, hvad vi mangler at måle. For det er muligt, at en virksomhed ikke betaler selskabsskat men alligevel bidrager betydeligt til samfundets vækst og udvikling. Og uden at blande mig i den Nestlé-diskussion overhovedet, synes jeg også, at det kan være interessant for mindre virksomheder, som måske ikke genererer et overskud at beregne, hvor meget lønninger, moms mv., bidrager til vores fælles husholdningskasse.

Tak for kommentarerne. Det ser ud til, at man mener, det vil være relevant at måle bidragstallet i forhold til noget, så vi får et nøgletal at forholde os til - og det vil jo også give et sammenligningsgrundlag. Forslag til, hvad det kunne være, og hvordan det i så fald skal beregnes, vil jeg meget gerne have - og går også selv i tænkeboks omkring det. Mit umiddelbare bud vil være, at bidragsgraden så skal beregnes i forhold til overskuddet frem for omsætningen, så jeg vil prøve at lave et par beregninger og se, hvad jeg får ud af det.

Jesper har en pointe i, at bidragstallet ikke tager højde for offentlig finansiering. Hvordan gør man f.eks., hvis en del af en medarbejders løn er finansieret via løntilskud? Skat der korrigeres for dette?

Fortsat god dag :)

/Anette

Er kommentaren brugbar? 1 0
 

Om denne blog


Få besked når Anette skriver


Gratis informationsmøde

Gratis informationsmøde

Brug et par timer i godt selskab på at tale om regnskabsarbejdet i nye virksomheder. Hør om kravene til regnskab og bogholderi,  regnskabsprogrammer, skat, private indskud og meget mere.

Du kan på mødet stille spørgsmål om alt, hvad du vil vide vedrørende bogføring, regnskab og administration.
Klik her for at tilmelde dig
.


Anette på Twitter

Hvis du vil have besked når Anette og ligesindede bloggere har lavet et nyt indlæg, så klik her:


Seneste kommentarer