Hov. Du er ikke logget ind.
DU SKAL VÆRE LOGGET IND, FOR AT INTERAGERE PÅ DENNE SIDE
Hvor mange stjerner giver du?

Moms, del 4a: Personaleudgifter

11,943 Visninger
Hvor mange stjerner giver du? :
05 December 2012

Der er som hovedregel momsfradrag på personaleudgifter. Lønninger, altså A- og B-indkomst, er der ikke moms på og derfor heller ikke nogen moms at løfte af. Men de øvrige omkostninger er der jo masser af moms på. Som kan fradrages i momsregnskabet.

Men der er undtagelser. Selvfølgelig, var jeg lige ved at sige. De oftest stillede spørgsmål om moms vedrørende personaleudgifter kan du finde svar på her og i næste indlæg, del 4b:

Arbejdstøj
Ved arbejdstøj skelner vi mellem arbejdstøj, som har karakter af uniform eller særlig beklædning, som er nødvendigt for at udføre arbejdet. Det kan være kedeldragter, sikkerhedssko osv. eller ensartet beklædning til personalet i f.eks. en restaurant. Altså tøj, der ligger ud over almindeligt ”tøj på kroppen”. Den type er der fuldt momsfradrag for, hvis medarbejderne bruger tøjet i forbindelse med arbejdet, og det er ejet af virksomheden.

Den anden type tøj – civil beklædning, som man kan sige erstatter almindeligt tøj, er der kun momsfradrag for, hvis tøjet

• tilhører virksomheden
• anvendes af medarbejderne, når de repræsenterer virksomheden
• er forsynet med virksomhedens logo eller navn
• er forbudt for medarbejderne at bruge privat
• skal leveres tilbage til virksomheden ved ophør i jobbet

Al anden beklædning er der ikke momsfradrag for (og der bliver sikkert også et skattemæssigt spørgsmål, men det skal vi ikke komme ind på her). Har du en personlig ejet virksomhed uden ansatte, gælder den ovennævnte regel ikke. Reglen om logo-tøj gælder kun for ansatte, ikke for indehavere af enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber.

Motion
Hvis I indretter et motionsrum i virksomheden, er der fuldt momsfradrag for dette. Der vil som regel ikke være moms på motion i andre sammenhænge – og selvom der skulle være det, vil momsen ikke være fradragsberettiget, og medarbejderen vil normalt skulle betale skat af værdien.

For personligt ejede virksomheder, hvor kun ejeren selv arbejder, er der intet fradrag for indretning af motionsrum.

Skærmbriller
Fuldt momsfradrag.

Gaver
Der er ikke momsfradrag på gaver til medarbejdere. Gaverne, som ikke er skattepligtige, hvis de koster under 700 kr. inklusive moms, skal være ting – ikke gavekort, og man taler om lejlighedsgaver, f.eks. julegaver og runde fødselsdage. Gaver i andre anledninger, f.eks. som præmie for veludført arbejde, bliver medarbejderen beskattet af. Og under alle omstændigheder: Intet momsfradrag.

Flytteudgifter
Når virksomheden betaler for en medarbejders flytteudgifter, fordi flytningen er nødvendig af hensyn til arbejdet, er momsen fuldt fradragsberettiget. Også her er der tale om et momsfradrag, som kun gælder  for ansatte, ikke for ejere af personlige virksomheder, altså enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber.

Lægeerklæringer
Der er moms på nogle lægeerklæringer og ikke på andre. I det omfang der er moms på en lægeerklæring vedrørende en medarbejders helbredstilstand f.eks. i forbindelse med en sygemelding, må momsen fradrages fuldt ud.

Rejseudgifter
Der er ikke er moms på rejseudgifter, og derfor kan den heller ikke fradrages. Men der er moms på både den mad, medarbejderne spiser, og det hotel, de overnatter på, mens de er på rejse. Der er 25 %  momsfradrag på restaurantydelser og 50 % momsfradrag på hotelydelser, altså en fjerdedel/halvdelen af momsbeløbet, hvis ydelserne er direkte og nært knyttet til den erhvervsmæssige virksomhed. Den fulde moms må ikke afløftes. Hverken for ejeren eller ansatte.

Er der derimod tale om rejser, hvor der ikke er en direkte forbindelse til den indtægtsgivende virksomhed, måske studierejser af mere almen karakter for personalet, er der intet  momsfradrag på hotel- og restaurantregningerne.

Forsættes i næste indlæg, del 4b - som også bliver det sidste i denne række indlæg om moms.

Hvor mange stjerner giver du? :
Få besked når Anette skriver Skriv dig op
Vi bruger cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på Amino
Læs mere