Hov. Du er ikke logget ind.
DU SKAL VÆRE LOGGET IND, FOR AT INTERAGERE PÅ DENNE SIDE
Hvor mange stjerner giver du?

NasdaqOMX vil have flere små IPO’er

1,687 Visninger
Hvor mange stjerner giver du? :
11 April 2014

Efter flere store succesfulde emissioner af blandt andet OW Bunker, ISS og Matas er Københavns Fondsbørs nu parat til at sikre, at den positive stemning også spreder sig til nynotering af SMV-virksomheder, dvs. de mindre og mellemstore virksomheder. Fondsbørsen oplever sti­gende interesse fra SMV-virksomheder omkring eventu­elle børsnoteringer. Men det er vurderingen, at der skal ske noget ekstra for at få gang i en ny IPO-bølge for de mindre selskaber.

I dette interview siger NasdaqOMX-direktør Bjørn Sib­bern til Økonomisk Ugebrev, at både investorer og SMV-virksomheder har brug for det sidste puf for, at de aktuelle gunstige markedsvilkår for alvor kan udnyttes: ”Ved de seneste noteringer har vi set stor og stigende interesse for at deltage fra private investorer. Der var jo betydelig større efterspørgsel, end det der blev efterkommet i den endelige tildeling. Samtidig er det et godt tidspunkt for SMV-virksomheder at hente ny kapital på børsen på grund af attraktive værdiansættelser og stærk likviditet i de mel­lemstore og mindre aktier,” siger Bjørn Sibbern.

I har haft nogle arbejdsgrupper nedsat, som nu har afslut­tet arbejdet, og om nogle måneder skal I efter planen frem­lægge resultaterne. Hvad er jeres vigtigste forslag til actions for at skabe bedre grundlag for IPO’s af SMV-virksomheder?

Vi kommer med en stribe forslag. Et af dem er at skabe en bedre distributionsplatform for nye aktier overfor danske privatinvestorer. Vi vil i højere grad forsøge at få de mellem­store banker med til at informere deres kunder om de nye investeringsmuligheder, eksempelvis gennem virksom­hedspræsentationer. De typiske store corporate finance rådgivere har ikke altid bred kontakt til private bankkun­der. Så vi tror, at bredere distribution kan gøre en forskel.

Hvilken rolle ser du de professionelle investorer spille i SMV IPO’er?

Med den meget store private interesse i de seneste note­ringer, tror vi at de private investorer kan løfte rigtig meget. Det har givet en vis tryghed, at de seneste IPO’er er gået godt med efterfølgende kursstigninger. Generelt er den private interesse for aktier jo steget meget det seneste år, og vi kan se, at omsætningen i de små og mellemstore ak­tier også er steget markant. Men vi forventer også, at det vil være vigtigt, at der er en eller to pensionskasser, der deltager, blandt andet fordi det typisk betragtes som en slags blåstempling med den positive signalværdi, det giver.

Hvilken type SMV-virksomheder vil I foretrække til en start?

Vi forventer, at vi kan få professionelle investorer med i nynotering i selskaber til en markedsværdi omkring halvanden milliard, så i første omgang snakker vi ikke First North-selskaber. Vi tror, at der er SMV-virksomheder som vil være tiltrukket af de ganske pæne værdiansæt­telser, vi aktuelt har på aktiemarkedet. Men det er klart, at der også vil være nogen, som foretrækker et industri­elt salg eller salg til en kapitalfond.

Regeringen kommer snart med en vækstpakke, som vel i høj grad burde rette sig mod SMV-virksomheder, da det i høj grad er her jobskabelsen skal komme fra. Hvad har I af forslag i den anledning?

Vi går ikke kun ind i det her arbejde, fordi vi driver en fondsbørs, der skal tjene penge. Vi gør det i høj grad også, fordi vi finder det vigtigt, at de mindre og mellemstore virksomheder får bedre adgang til risikovillig kapital, de kan anvende til at investere og skabe nye arbejdsplad­ser. Vi ved jo, at langt det meste af jobskabelsen sker i de mindre erhvervsvirksomheder. Så længe udlånsvillighe­den i bankerne ikke er så stor, er det vigtigt at der findes alternative kanaler. Og der kan en børsnotering være en vej. Vi håber dog meget på, at myndighederne vil spille med, fordi det er nødvendigt. Vi skal gøre det mere at­traktivt for private at investere noget af deres opsparing i mindre erhvervsvirksomheder. Derfor vil vi også foreslå en aktiespareordning efter svensk forbillede, hvor der gives en betydelig skatterabat på afkast ved investering i mindre virksomheder. Det kunne jo eksempelvis ske i den vækstpakke, som regeringen har varslet.

Hvad har I ellers af forslag, som kan fremme investor­interessen i forhold til SMV-virksomheder?

Vi forsøger løbende at skabe mere interesse for de min­dre og mellemstore aktier på aktiemarkedet. Vi har etab­lerer en ”mid day auction”, hvor vi søger at samle handlen i de mindre aktier i en afgrænset periode. Vi lancerer en ordning med liquidity providere, en slags market maker ordning, hvor vi skaber rammerne for at selskab og mar­ket maker kan indgå en aftale om løbende kursstillelse. Vi vil udarbejde fakta analyse af de mindre selskaber, hvor man kan sammenligne selskabets nøgletal med de nære konkurrenters nøgletal. Og vi overvejer, hvordan man kan forenkle prospektkravene for mindre selskaber, der kun vil sælge aktier til et dansk publikum.

Hvorfor bør ejerne af SMV-virksomheder vælge en børs­notering, som jo kræver stor forberedelse?

For det første er værdiansættelserne jo nu attraktive. For det andet betyder en børsnotering jo også ganske bety­delig eksponering i medierne og i offentligheden. Hvem kendte eksempelvis OW Bunker for et halvt år siden? Og en virksomhed som Matas, der retter sig mod forbrugerne, har jo også fået masser af medieomtale. For det tredje har man som ejer mulighed for fortsat at eje og kontrollere virksomheder, så man kan bevare kontrollen selv.

Hvor mange stjerner giver du? :
Vær den første til af få Morten blogindlæg Skriv dig op