Hov. Du er ikke logget ind.
DU SKAL VÆRE LOGGET IND, FOR AT INTERAGERE PÅ DENNE SIDE
Hvor mange stjerner giver du?

Det grå guld dømmes endnu mere ude

2,177 Visninger
Hvor mange stjerner giver du? :
26 March 2014
I sidste års analyse af den nye bestyrelsesprofil skrev vi, at det grå guld dømmes ude, når det gælder besættelsen af nye bestyrelsesposter i de børsnoterede selskaber. Årets opgørelse af den nye bestyrelsesprofil viser, at den samme tendens er endnu tydeligere i år. 38 % af de nye bestyrelsesmedlemmer, valgt på
generalforsamlingerne i foråret 2013, var over 56 år, fordelt med 27 % på aldersgruppen 56 til 60 år, og 11 % over 61 år. I dette års opgørelse er gruppen over 56 årige faldet til kun 23 %. Dermed kan man konkluderer, at der nu er gjort endeligt op med forestillingen om, at erfarne erhvervsfolk, når de går på pension
som 60-63 årige, skal i gang med en bestyrelseskarriere. Nej, det skal ske meget tidligere. I dette års opgørelse er halvdelen af de nye bestyrelsesmedlemmer under 50 år, og heraf er 27 procentpoint faktisk under 45 år. Andelen af de helt ”unge” bestyrelsesmedlemmer er på kun ét år næsten tredoblet
– fra 11 % sidste år. Blandt de kommende nyvalgte ”unge” bestyrelsesmedlemmer kan nævnes Lykke Friis (44), som indvælges i Vestas’ bestyrelse, og Michael Hauge Sørensen (41), der indvælges i Pandoras bestyrelse. Han oplyses at have kompetencer indenfor ledelse, forbrugersalg, markedsføring, detailhandel
med en BA i rygsækken. Det oplyses, at han i en årrække været ansat hos ECCO koncernen, hvor han har bestredet forskellige ledende stillinger, herunder som administrerende direktør for ECCO Asia Pacific Limited, Executive Vice President, Global Sales i ECCO Sko A/S og senest som COO for ECCO koncernen.
Yngste nye bestyrelsesmedlem i år er Robert Mærsk Uggla, søn til bestyrelsesmedlem Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla. Han er 37 og under fagkompetencer oplyses, at han har ledelseserfaring indenfor shipping og maritime områder, blandt andet som CEO for APMdatterselskabet Svitzer. Økonomisk Ugebrev Ledelse
har tidligere flere gange påpeget, at der i bestyrelsen var et hul omkring shippingkompetencer, og det ser nu ud til at blive fyldt helt eller delvist.

Ønske om aktive erhvervsfolk
Generelt afspejler udviklingen, at der i bestyrelserne er et udpræget ønske om at få aktive erhvervsfolk ind i bestyrelserne, og det trækker altså væk fra de såkaldte professionelle bestyrelsesmedlemmer, som ikke har en aktiv erhvervskarriere. Tendensen er også, at de nye bestyrelsesmedlemmer har en faglig baggrund,
som stadig sjældnere handler om generelle ledelseskompetencer, som i ”gamle” dage. Påfaldende er det således, at der i dette års nyvalg af bestyrelsesmedlemmer ikke er et eneste med en generel ledelseskompetence. Det tætteste man kommer denne profil er en håndfuld nye bestyrelsesmedlemmer med en baggrund
indenfor økonomi og finans. Netop finansiel, regnskabsmæssig og økonomisk indsigt er en forudsætning for, at revisionsudvalgene kan løse deres opgaver optimalt, da det sjældent er tilstrækkeligt med en enkelt regnskabskompetence for at få et velfungerende revisionsudvalg. Netop indenfor finans,
regnskab og risikostyring kan man argumentere for, at der er behov for løbende opdaterede fagkompetencer for et aktivt lederjob i en erhvervsvirksomhed eller i den finansielle sektor. Også det trækker i retning af yngre bestyrelsesmedlemmer.

En gammel kending
I den anden ende af aldersskalaen blandt de nyvalgte finder vi en gammel kending, nemlig Lars Nørby Johansen, 65, som bliver valgt til bestyrelsen for Københavns lufthavne efter Henrik Gürtler fratræder på grund af tolv års anciennitet, hvorved han ikke længere kan betragtes som uafhængig. Lars Nørby
indtrådte i bestyrelsen for William Demant i 1998, hvor han er formand og altså har siddet i 16 år. Han sidder også i bestyrelsen for Codan, Danmarks Vækstråd, Vækstkapital, Falck A/S og Rockwool Fonden, flere steder som formand. Konklusionen for erhvervsfolk, der ønsker at gøre en bestyrelseskarriere, må være, at det er vigtigt at
komme tidligt i gang, og at man skal spille på sine særlige fagkompetencer. Økonomisk Ugebrev Ledelse har netop lanceret en Bestyrelsesskole, som lægger op til en tidlig forberedelse af bestyrelseskarrieren, typisk i forhold til SMV-virksomheder. Bestyrelsesskolen udbydes i samarbejde med advokatfirmaet Bech-Bruun
og revisionsfirmaet Deloitte, og beskrives nærmere nedenfor.
Hvor mange stjerner giver du? :
Vær den første til af få Morten blogindlæg Skriv dig op