Hov. Du er ikke logget ind.
DU SKAL VÆRE LOGGET IND, FOR AT INTERAGERE PÅ DENNE SIDE
Hvor mange stjerner giver du?
Amino.dk Blogs Ekspertblogs Charlotte Gad Køhlert Vil du også have feriefølelsen hele året?

Vil du også have feriefølelsen hele året?

3,247 Visninger
Hvor mange stjerner giver du? :
03 July 2014

Sommeren er over os. Vi glæder os som små børn til sommerferien. Mange af os tæller lige frem ned til den.

Sommerferien er – for de fleste af os - året længste sammenhængende ferieperiode. Og dér skal vi rigtig leve livet.

I ferien skal vi RIGTIG leve livet…

Dén tankegang er i virkeligheden både trist, skræmmende og forfærdelig. Tænk, at mange af os har det sådan med vores arbejdsliv, at vi føler, at vi først rigtigt lever livet uden for jobbet. I ferien.

Men det er desværre et faktum. I 2013 var der fx en undersøgelse, der viste, at 20 % af danske medarbejdere (det galt i øvrigt også for ansatte ledere!) var så demotiverede, at de ville sige deres job op i morgen, hvis de turde - og havde råd til det.

Men hvorfor skal hverdagen være så lidt attraktiv? Og hvorfor skal der være så stor forskel på arbejdslivet og ferietiden?

For tænk nu, hvis hverdagen kunne være langt mere ligesom ferien? Og hvorfor egentlig ikke? Hvorfor kan vi ikke – i arbejdslivet – lade os inspirere meget mere af det, der netop gør ferien så dejlig? Og indrette vores arbejdsliv, så det i langt højere grad kommer til at ligne netop det, vi elsker ved ferien?

Det kan vi også!

Vi skal bare turde. Og det kræver mod, hvis vi skal indrette arbejdslivet på en helt ny og innovativ måde. Men det kan godt lade sig gøre.

Hvad er det med den ferie?

Læser man avisartiklerne i sensommeren, når sommerferieperioden er ved at være slut, så fremgår det tydeligt, at ferietiden er en glad og motiverende tid. Samtidig fremgår det, at der nu desværre ligger en uendelig række af arbejdsdage forude.

Men hvad er det ved ferieperioderne, der gør os så godt? Hvorfor er vi egentlig så meget gladere i ferien? Og hvad er det ferien kan, der gør, at vi kan vende tilbage – optankede med energi – og klare hverdagen i en arbejdsperiode mere frem til næste ferie? Og hvorfor er vores arbejdsliv i øvrigt sådan indrettet, at vi nærmest har brug for ferie for at kunne klare hverdagen igen på den anden side?

For mange af os er ferien et pusterum, der giver os mulighed for at trække stikket ud på et arbejdsliv, der dræner, frustrerer, presser, demotiverer eller udmatter os. Vi oplever simpelthen, at vi har brug for at slappe af, komme væk og lade batterierne op.

Lektor ved CBS, Peter Holdt Christensen har defineret tre forskellige typer af ferier, som vi opsøger. Han kalder det for: ’Tank-batterierne-op-ferien’, ’Kom-helt-ned-i-gear-ferien’ og ’Bliv inspireret-ferien’.

’Tank-batterierne-op-ferien’

’Tank-batterierne-op-ferien’ tager udgangspunkt i, at mange af os bliver decideret drænet for energi, når vi arbejder. Og når vi kommer til ferien, er vi så afladede på de mentale og psykiske batterier, at vi må bruge ferien på at lade dem op igen. Nogle er endda så flade, at de spilder den første ferieuge på at være syge med ’ferieinfluenza’.

Men hvad er det, der dræner os?

Man ved fra forskning i motivation, at en stor del af det, der virkelig demotiverer os – virkelig frustrerer og irriterer os - på jobbet er… ANDRE MENNESKER!

Andre mennesker er fx ledere, der går os på med for mange forandringsinitiativer, for mange NEJ’er til vores idéer, for mange ligegyldige møder eller for meget kontrol eller mistillid. Det er kolleger i fx IT afdelingen, der er ansvarlige for at fikse diverse IT problemer – men som ikke gør det! Det er kolleger i det åbne kontor, der støjer for meget eller som har evige humørsvingninger, der skaber dårlig stemning. Det er kolleger, der laver intriger, der sladrer og brokker. Det er kunder, der klager, og leverandører, der ikke leverer og meget mere.

For ledere er det udfordrende medarbejdere, der ikke præsterer godt nok, der ustandseligt er syge, der er utilfredse med snart det ene og snart det andet etc. Alle disse konflikter og udfordringer tager en stor del af strømmen på vores indre batterier. Og dét slider på rummeligheden og tolerancen over for andre mennesker.

Det kan også være fysisk krævende arbejde, der betyder, at man har behov for at slappe af og få en pause fra det konkrete hårde slid.

’Tank-batterierne-op-ferien’ handler derfor om at komme væk fra alle de forstyrrende, frustrerende og energidrænende – eller fysisk belastende - elementer, så man kan få det lidt på afstand og få sin energi tilbage igen. Og samtidig få genoprettet sine kræfter og sin tolerancetærskel.

Hvad kan virksomheden gøre?

Hvis der er mange ledere og medarbejdere i organisationen, der har brug for ’Tank-batterierne-op-ferie’, så kunne ledelsen med fordel kigge mere på, om man ikke kunne forbedre de processer, forhold, vilkår, rammer, betingelser m.m., der rent faktisk dræner energien.

For tænk, hvis der var en kontorindretning, et samarbejdsklima eller en kultur, der minimerede alle frustrationerne? Og tænk, hvis ledelsen formåede at rydde størstedelen af irritationsmomenterne af vejen? Så kunne arbejdsglæden få langt mere frit løb. Og energiniveauet kunne forblive højt igennem alle arbejdsdagene.

’Kom-helt-ned-i-gear-ferien’

’Kom-helt-ned-i-gear-ferien’ handler primært om at komme væk fra det høje tempo. Fra travlhed, stram kalenderstyring og klokkestrengen, som de fleste af os hænger i hele ugen.

I ’kom-helt-ned-i-gear-ferien’ fjerner vi os fra hverdagen og skaber et skarpt skel mellem det arbejdsliv, vi lever, og det fritidsliv, vi lever. Mange af os markerer det endda helt tydeligt ved - når ferien starter - at hænge arbejdstøjet længst ind i skabet, at droppe makeuppen eller at lægge uret – og måske endda mobilen (!) - ned i skuffen.

Det handler om at trække stikket ud. At gå off-line. At stoppe strømmen af konstant information og kommunikation. At slippe for at skulle forholde sig til alt muligt hele tiden. At slippe for at være PÅ. At slippe for at være tilgængelig på mobil, privatmail, arbejdsmail, LinkedIn, Facebook, Intranet m.m.

Ifølge Peter Holdt Christensen er ’kom-helt-ned-i-gear-ferien’ en ny form for ferie. Og den er netop udsprunget af den enorme forventning fra vores omverden – og fra os selv – om, at vi hele tiden er opdaterede og tilgængelige. Samt fra de stadigt stigende krav til os om at være hurtige og effektive.

Det skaber en indre uro i os, så vi sjældent evner at slappe af i hverdagen. Der skal simpelthen en ’kom-helt-ned-i-gear-ferie’ til for, at vi igen kan finde roen. Og være tilstede i nuet, være nærværende, mærke os selv og slappe af. Og ikke mindst: Finde ind til nærheden med partneren, børnene, vennerne og familien.

Hvad kan virksomheden gøre?

Hvis der er mange ledere og medarbejdere i organisationen, der har brug for ’kom-helt-ned-i-gear-ferie’, så kunne ledelsen med fordel kigge på, om arbejdskulturen og arbejdsmiljøet er præget af et alt for højt tempo. Eller af en alt for stor og usund forventning om tilgængelighed og om konstant præstation.

For tænk, hvis tempoet var lige præcis så passende, at det virkede motiverende, stimulerende og energi-boostende. For det gør tempo ofte – hvis det bare ikke kammer over. Og tænk, hvis man kunne være tilgængelig lige præcis nok til at få stillet sin nysgerrighed - og til at få handlet på de rigtige ting i tide – men uden at det bliver altopslugende og udvisker grænsen for meget mellem arbejdsliv og privatliv.

Så kunne vi opnå en langt bedre work-life-balance i hverdagen. Vi kunne få mere energi til opgaverne på jobbet og samtidig mere ro og nærvær i privatlivet – med langt mere livskvalitet og livsglæde i vores hele liv til følge. Det kunne bidrage til en bæredygtighed i vores arbejdsliv, der kunne betyde, at vi kunne holde til at have et aktivt karriereliv i mange flere år.

’Bliv inspireret-ferien’

’Bliv inspireret-ferien’ har fokus på at søge uden for de vante rammer. Det handler om at få nogle helt andre input end det, man oplever i hverdagen. Her holder man ferie på nye måder. Man søger nye indtryk, nye mennesker, nye aktiviteter, nye kreative udtryksformer, nye naturoplevelser og lign. Det er en ferietype, der giver ny læring, så man kommer retur med rygsækken fuld af friske og anderledes oplevelser.

På den måde er ’bliv inspireret-ferien’ et modtræk til hverdagens mange rutiner og kedelige trummerum. En hverdag, der ikke levner plads til – eller overskud til – andet end lige netop de ting, der skal gøres.

Hvad kan virksomheden gøre?

Hvis der er mange ledere og medarbejdere i organisationen, der har brug for en ’bliv inspireret-ferie’, så kunne ledelsen med fordel kigge på, om man kunne tilbyde sine medarbejdere noget mere afveksling, udvikling eller læring i hverdagen. Det kunne fx være igennem nye opgavetyper, nye måder at arbejde på, nye rammer at arbejde i eller nye kolleger at samarbejde med. Det kunne også være innovative projekter – som fx Google, der tidligere var kendt for at tilbyde deres medarbejdere, at de kunne bruge 20 % af deres arbejdstid på innovation.

Man kunne også tilbyde sine ansatte et helt andet arbejdssetup i hverdagen – fx fleksible arbejdstider, fleksible arbejdssteder eller deltidsjob – der kunne levne tid og overskud til, at man kunne hente mere ny inspiration i hverdagens fritidsliv.

For tænk, hvis behovet for ny viden og ny inspiration i langt højere grad blev tilfredsstillet i hverdagen. Så ville kreativiteten og innovationen få langt bedre vilkår i organisationen. Og motivationen, trivslen og livskvaliteten hos den enkelte ville være langt højere. I 365 dage om året. Ikke kun i de 25 feriedage!

Selvbestemmelse er vejen til motivation

For mange af os er ferien en tid, hvor vi i meget høj grad selv bestemmer, hvad vi laver, hvor vi laver det og hvornår. Vi har med andre ord en meget høj grad af autonomi. Dvs. selvbestemmelse og selvstyre.

Vi kan i høj grad selv vælge, hvad vi har lyst til. Vi kan beskæftige os med netop det, som vi selv synes er mest interessant, inspirerende, energigivende og meningsfuldt. Vi kan fokuserer på det, vi savner i hverdagen. Og vi kan fordybe os i spændende gøremål, som vi ellers ikke har tid, energi eller overskud til.

Og vi kan gøre det på vores egen måde. På vores egne præmisser og i vores eget tempo. Vi kan gøre det, når det passer os. Og hvor det passer os. Og vi er typisk selv dommer over, hvornår vi er færdige – eller hvornår opgaven er løst godt nok.

Dét er motiverende!

Autonomi er motiverende!

Tag ved Lære af ferien

Tænk, hvis arbejdsgivere turde tænke meget mere ud af boksen. Og være lige så innovative, kreative og nytænkende i deres måde at indrette arbejdslivet på, som de ofte er i deres måde at udvikle nye produkter eller nye serviceydelser på.

Tænk, hvis arbejdsgivere kunne lade sig inspirere af, hvorfor vi er så glade i ferierne. Og turde indrette arbejdslivet på en måde, der ligner ferietiden meget mere – og give deres ansatte en langt højere grad af autonomi i hverdagen.

Tænk hvilket arbejdsliv – og hvilken livskvalitet – vi så kunne få. Og hvilket potentiale i medarbejderne, der kunne blive frigivet. Tænk hvilke kræfter, der kunne slippes løs.

Drøm stort i ferien

Hvis du er leder, så vil jeg opfordre dig til at bruge sommeren på at drømme. Og drømme stort. Drømme om, hvilken fremtid, du ønsker at skabe. Hvilken virksomhedskultur, du ønsker at stå i spidsen for. Og hvilket eftermæle, du ønsker at have.

Og så vil jeg opfordre dig til at overveje, hvor mange medarbejdere, du mon har, der tæller ned til deres næste ferie. Og hvor meget du måske også selv gør det. (Bare rolig. Du behøver ikke at sige det til nogen. Du skal bare erkende det med dig selv…)

Samtidig vil jeg opfordre dig til at overveje, hvilken ferietype, du og dine medarbejdere længes mest efter i hverdagen. For det vil nemlig give dig et værdifuldt fingerpeg om, hvor du med fordel kan gribe ind og skabe en positiv forandring.

Du kan evt. spørge dine medarbejdere om, hvad de laver, når de holder fri. Og hvor og hvordan de gør det. Og hvorfor netop det, de gør, er vigtigt for dem. Hvilke behov i dem, det tilfredsstiller. Det kan nemlig inspirere dig til, hvordan du kan tilpasse arbejdslivet til den enkelte. Samtidig kan det hjælpe den enkelte til at få et jobindhold og et arbejdssetup, der er maksimalt interessant, meningsfuldt og motiverende.

Attraktive fordele for virksomheden

For dig – og for din virksomhed - betyder det for det første, at I vil få meget mere energifyldte, motiverede og engagerede medarbejdere, der dermed præsterer mere og bedre. For det andet vil I have medarbejdere, der er langt mindre optaget af at tælle ned til næste pause, fyraften, weekend eller ferie. Og for det tredje vil I få mindre ’pjække-sygefravær’, fordi medarbejderne ikke længere vil have brug for ind i mellem at trække stikket ud for at genskabe en balance i arbejdslivs-fritidsliv-regnskabet.

Endelig vil jeres personaleomsætning falde, fordi medarbejderne vil have lyst til at blive hos den ledelse og i den kultur, der giver dem så fantastiske vilkår og muligheder. Arbejdspladsen vil simpelthen blive meget mere attraktiv at være på.

Det vil kunne generere en lang række fordele – herunder en række økonomiske gevinster, som I kan aflæse direkte på bundlinjen. Både som øget præstation, der sikrer vækst. Og som minimeret spild, der sikrer besparelser.

Jeg er overbevist om, at de organisationer, der vover at tænke nyt ift. den måde, de indretter deres arbejdsliv på, vil have en massiv konkurrencefordel i forhold til de øvrige arbejdsgivere på markedet. De vil kunne tiltrække og fastholde de dygtigste talenter. Talenterne vil aktivt søge derhen – og det vil igen tiltrække endnu flere talenter. Og så vil talenterne ikke mindst vælge at blive!

PS

En lille kommentar til den kritiske læser:

Min pointe er selvfølgelig ikke, at man skal holde ferie hele året. Det er heller ikke min pointe, at der ikke skal arbejdes, præsteres, eksekveres, opnås mål eller leveres resultater.

Nej, min pointe er, at vi kan indrette vores arbejdsliv på en anden måde. En ny måde. En måde, der involverer menneskers autonomi langt mere. For på den måde, kan man opnå at øge menneskers motivation, innovation, energi og engagement i langt højere grad. Og det koster ingenting.

Måske behøver vi ikke at vende arbejdslivet 180⁰ på hovedet for at skabe det. Måske skal der bare mindre justeringer til?

Vi får selvfølgelig ikke ferielignende forhold hele året. Men vi kan godt opnå en mere ferielignende følelse i hverdagen.

Det er bare med at komme i gang.

Rigtig god ledelse!

*****

Inspiration til blogindlægget er bl.a. hentet fra artiklen ’Arbejdet skal ligne ferien mere” fra Berlingske d. 18. august 2013 og bogen ’Motivation i organisationer’. Begge skrevet af Peter Holdt Christensen, Lektor ved CBS.

Hvor mange stjerner giver du? :
Få besked når Charlotte skriver Skriv dig op
Vi bruger cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på Amino
Læs mere