Hov. Du er ikke logget ind.
DU SKAL VÆRE LOGGET IND, FOR AT INTERAGERE PÅ DENNE SIDE
Hvor mange stjerner giver du?
Amino.dk Blogs Ekspertblogs Charlotte Gad Køhlert Ledelse er OGSÅ en popularitetskonkurrence

Ledelse er OGSÅ en popularitetskonkurrence

1,908 Visninger
Hvor mange stjerner giver du? :
03 March 2014

Ja, du læste rigtigt!

Og tit hører vi det modsatte: At ledelse IKKE er er popularitetskonkurrence. Det er der mange, der siger. Det har jeg også tidligere selv sagt. Men nu tænker jeg lidt anderledes. Og tiden er en anden. De populære ledere bliver netop fremtidens mest succesfulde ledere.

Hvorfor?

Fordi populære ledere er dem, som andre godt kan lide at arbejde sammen med og kan lide at lade sig lede af. Og da ledelse i høj grad handler om at skabe resultater sammen med og igennem andre mennesker, så er popularitet og en høj ’likeability-factor’ vigtig for, at du som leder er succesfuld.

Jo bedre andre kan lide dig, jo mere ønsker de at have en god relation med dig.

Og jo bedre andre kan lide dig, jo mere ønsker de at gøre sammen med dig og for dig.

Populære ledere skaber bedre resultater med færre ressourcer. Simpelthen fordi, de har langt større mulighed for det. De kan ofte få ting til at ske meget nemmere, hurtigere og mere effektivt end andre. Og de skal kæmpe meget mindre for resultaterne.

Når du er en populær leder, ønsker andre også at lade sig inspirere af dig, lære af dig og følge dig. Som populær leder har du derfor nemmere ved at præge de mennesker, der er omkring dig. Du bliver lettere en rollemodel, som andre ser op til. Og du har nemmere ved at motivere og engagere andre.

Du har også større adgang til viden i organisationen, fordi dit netværk er stærkere, de input du får er mere ærlige pga. dine mange gode og tillidsfulde relationer. Og andre mennesker ønsker at levere til dig, simpelthen fordi de kan lide dig.

Du skal være populær mange steder

Som leder skal du tilfredsstille mange forskellige målgrupper. Du har mange interessenter.

Du skal typisk lede opad i organisationen – i forhold til din chef, din direktion, din administrerende direktør eller din bestyrelse. Og på det øverste ledelsesniveau ser man selvfølgelig positivt på ledere, der både kan skabe resultater samtidig med, at de også er en fornøjelse at omgås.

Jo mere populær du er opad i hierarkiet, jo mere gennemslagskraft og lydhørhed har du også for dine idéer og synspunkter dér. Og det baner nemt vejen for fremtidige karrieremuligheder internt.

Derudover skal du som leder agerer i forhold til dine kolleger på samme ledelsesniveau. Og her kan der være en del indbyrdes konkurrence. Så i den sammenhæng er popularitet og ’likeability’ særligt vigtigt. Ingen vil arbejde sammen med dig, støtte eller hjælpe dig, hvis ikke de kan lide dig. Så når du skal skabe resultater på et tværorganisatorisk niveau, så er popularitet i den grad en vigtig del af dit personlige brand.

Blandt kollegerne bliver du i høj grad populær, hvis dine kolleger kan regne med dig, og du i øvrigt har en høj integritet, er fagligt dygtig, fair, generøs, rummelig og imødekommende.

Endelig skal du være populær i forhold til dine medarbejdere.

Se mig, chef!

Vi ved, at gode chefer (og gode kolleger) er den enkeltfaktor, mennesker lægger mest vægt på, når de skal vælge job. Vi ved også, at særligt forholdet til den nærmeste leder spiller en rolle, når medarbejdere skal vurdere, om de har et attraktivt job og en attraktiv arbejdsplads.

For medarbejdere er der en række egenskaber, der kendetegner en god chef. Det er fx lederens evne til at bakke op, lederens lydhørhed over for idéer, lederens evne til at give personlig og faglig feedback, lederens respekt for og anerkendelse af medarbejderen samt lederens evne til at tage medarbejderen med på råd i forskellige og vigtige beslutninger. De ting har en væsentlig og positiv indflydelse på medarbejderes motivation. Så vil du være en populær chef hos dine medarbejdere, så start med at udvikle dine kompetencer inden for netop de områder.

Og husk så, at de ledere, der scorer topkarakterer hos deres medarbejdere, er dem, der gør en reel indsats for – og viser en ægte interesse i – at lære mennesket i medarbejderen at kende. De ledere, er de mest populære.

Hvem vil vi lade os lede af?

Som leder burde du stoppe op og stille dig selv spørgsmålet: Hvorfor skal mine medarbejdere lade sig lede af mig?

Og er du rigtig modig, kan du også spørge dig selv: Hvis jeg ikke havde den officielle lederrolle og magt, ville mine medarbejdere så følge mig frivilligt?

De mest populære ledere er dem, mennesker selv vælger at følge. Dem, mennesker frivilligt lader sig lede af.

Jeg er meget enig med Erhvervspsykologen Jesper Koch, der i sin bog ’På kanten af kaos’ beskriver én ledertype, der er den klart mest succesfulde ud fra hans research:

Det er typen, der fokuserer på at samle mennesker om en større sag end bare det at tjene penge og skabe vækst for aktionærernes skyld. Det er typen, der kan skabe meningsfuldhed omkring de mål, der er sat - og dermed også give mening til alle job i organisationen og til alle arbejdsopgaverne. Det er typen, der bedriver ledelse uden at kontrollere mennesker, men i stedet opbygger medarbejdernes selvtillid og giver dem frihed til at tage ansvar og løse opgaverne på deres egen individuelle måde.

Og så er det typen, som har en målsætning om at komme tæt på medarbejderne. Virkeligt at lære dem at kende, forstå dem, være nærværende og skabe nogle sunde, gode og stærke relationer til dem. Det er dén type leder, som skaber ægte følgeskab. Og som skaber engagerede og motiverede medarbejdere, der er empowered i deres respektive roller.

Det er dén ledertype, der skaber frontløbere hos deres medarbejdere, så lederen selv kan trække sig tilbage og koncentrere sig om at anerkende og begejstre alle sine high performers - og bruge resten af tiden på at skabe nye følgeskaber hos endnu flere medarbejdere.

Så vil du være én af de ledere, som virkelig er populære, og som de dygtigste talenter frivilligt vælger at lade sig lede af, så har du her en stribe værdifulde guidelines til din inspiration.

De bedste vil ledes af de bedste

Frem til finanskrisen i 2008 var det i høj grad ’købers marked’. Medarbejderne – især de dygtigste – kunne nærmest vælge og vrage mellem jobs. Det stillede store krav til ledere om at være attraktive at arbejde for. Medarbejdernes holdning var ofte: ’Hvad får jeg ud af at arbejde for dig, chef?’ Og hvis svaret ikke stod klart, så shoppede de videre til en anden virksomhed med endnu bedre vilkår og mere attraktive ledere.

Den situation kan vi hurtigt komme i igen, efterhånden som væksten får fat, de ældre går på pension og de små årgange kommer ud på arbejdsmarkedet. Og når vi kommer dertil – formodentlig om ganske få år – så bliver der virkelig kamp om talenterne.

Det bliver en udfordring for virksomhederne at kunne tiltrække og fastholde de bedste. Derfor får de populære ledere en afgørende indflydelse på virksomhedernes konkurrencekraft i fremtiden.

For virksomheder kan hverken tiltrække eller fastholde talenter, hvis de ikke kan tilbyde de bedste og mest populære ledertyper. Dårlige ledere gider ingen at arbejde for. Slet ikke, når der er arbejde nok at vælge imellem – og det er der ofte for de dygtigste mennesker.

Upopulær ledelse koster dyrt

Når medarbejdere siger deres job op og søger nye karriereveje, så gør ca. 80% af dem det fordi, de er utilfredse med den nuværende ledelse. Desværre koster det ca. en årsløn at skifte en medarbejder ud. Så upopulære ledere, der bliver valgt fra, koster dyrt.

Desværre er det også sådan, at hver 5. erhvervsaktive for tiden er så demotiveret og uengageret i deres arbejde, at de ville sige det op i morgen, hvis de mente, at de havde råd. Samtidig ved vi, at der er en forskel i produktivitet på op til 20% hos motiverede medarbejdere kontra hos demotiverede medarbejdere.

Prøv lige at overvej, hvad det koster i manglende præstation og resultater i virksomhederne, at 20% af medarbejderstaben rent faktisk har mistet lysten til deres arbejde…

Kunne det handle om upopulær og dårlig ledelse?

Det er virkelig tankevækkende!

Men sagen er klar: Der er mange penge i at have gode og populære ledere på lønningslisten!

Populære ledere har flere muligheder

Vi tilbringer en stor del af vores liv på jobbet. Derfor skal vi helst have det godt, når vi er der. Det har vi typisk, når vi omgås kolleger, vi godt kan lide.

Hvis du ikke er sådan en, så er du måske den første, der ryger ved en fyringsrunde. Eller du går måske glip af forfremmelser, lønstigninger eller spændende karrieremuligheder, fordi andre ikke vil have dig med i teamet, i ledelsen, i projektgruppen eller på forretningsrejsen.

Mange headhuntere er også enige om, at en leders ’likeability-factor’ er vigtig. Fx vægter gode relationelle kompetencer – eller gode people skills - i top 5 af udvælgelseskriterierne, når headhunterne skal finde en ny administrerende direktør eller topchef til en ledig post. Gode people skills handler bl.a. om at være dygtig til at kommunikere, at have høj integritet samt være ærlig og troværdig. Og de ledere, der har de evner, er populære kandidater, der får tilbudt flere spændende karrieremuligheder, topjobs og attraktive lønpakker.

Nu er jobmarkedet stadig trængt. En tid endnu er der stadig kamp om de bedste lederposter. Så skal du være med i den konkurrence, så skal du både være populær for at få jobbet – og populær for at performe i det og for at holde på det.

Populære ledere er guld værd

Ledelse ER en popularitetskonkurrence. Og konkurrencen bliver hårdere fremover. De populære ledere vinder frem. Og de vinder konkurrencen om de gode lederjobs, fordi de kan tiltrække og fastholde talenter. Og få talenterne til at præstere optimalt og maksimalt i lang tid.

Så populære ledere bliver guld værd i fremtidens virksomheder!

Og nej, hvor jeg glæder mig til at se din og din virksomheds succes tordne derud af som resultat af din populære lederstil, der skaber et fantastisk miljø, hvor dine medarbejdere præsterer maksimalt, fordi de er top engagerede, top motiverede og top begejstrede – og slet ikke kan lade være – på grund af dig.

Rigtig god ledelse!

Hvor mange stjerner giver du? :
Få besked når Charlotte skriver Skriv dig op
Vi bruger cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på Amino
Læs mere