Hov. Du er ikke logget ind.
DU SKAL VÆRE LOGGET IND, FOR AT INTERAGERE PÅ DENNE SIDE
Hvor mange stjerner giver du?
Amino.dk Blogs Ekspertblogs Alexander Jasper fra Dinero Har du husket at lukke din softwareudvikler ind i forretningen?

Har du husket at lukke din softwareudvikler ind i forretningen?

3,527 Visninger
Hvor mange stjerner giver du? :
03 June 2021

Indlægget her skal hjælpe dig med at få et bedre samarbejde med din udvikler – også selvom I måske allerede har et godt samarbejde – og et bedre produkt i sidste ende. Det handler om at lukke udvikleren ind i din forretning.

Lad os sige, at du har brug for et stykke software eller en udvidelse af eksisterende software. Det kan fx være en webshop, et regnskabsprogram eller et ekspertsystem, der på den ene eller anden måde skal automatisere nogle arbejdsprocesser. 

Du hyrer en softwareudvikler eller et softwareteam og sender nogle omhyggeligt udarbejdede og nøjagtige specifikationer og krav af sted. Du sørger selvfølgelig for at være tilgængelig for spørgsmål – det går jo ikke, at udvikleren er i tvivl om, hvordan systemet skal se ud, eller hvad det skal bruges til. Med alle de ting på plads kan det næppe gå helt galt.

Og det går nok heller ikke helt galt. Udvikleren skal nok finde ud af at leve op til dine krav og specifikationer. Men hvis du glemmer en vigtig ting, vil slutproduket næsten med sikkerhed ikke leve op til dine forventninger – i værste fald vil du ende med aldrig at tage det i brug.

Derfor er din udvikler nødt til at forstå din forretning

Din udvikler træffer hundredvis af beslutninger på dine vegne hver eneste dag. Sådan bliver det nødt til at være, for det er udvikleren, der kender mulighederne og konsekvenserne ved alle disse små og store beslutninger.

Det er et fælles ansvar at sørge for, at udvikleren har det bedst mulige grundlag at træffe disse mange beslutninger på.

Softwareudvikling er nemlig en dybt kreativ proces. Det ligger i ordet udvikling. Det er en proces, hvor man ud fra en problemstilling udvikler abstrakte tanker og ideer, som først derefter konkretiseres til et program. 

Det kan sammenlignes med udviklingen af en videnskabelig teori, som formuleret her af fysikerne Leopold Infeld og selveste Albert Einstein:

Fundamental ideas play the most essential role in forming a physical theory. Books on physics are full of complicated mathematical formulae. But thought and ideas, not formulae, are the beginning of every physical theory. The ideas must later take the mathematical form of quantitative theory, to make possible the comparison with experiment. 
– Einstein & Infield 1938, The Evolution of Physics, s. 277.

Med det syn på softwareudvikling er det naturligvis af afgørende betydning, at din udvikler har en dyb forståelse for din forretning. Det er netop det kendskab, der er fundamentet for både de abstrakte ideer og tanker og for udformningen af det konkrete produkt, softwaren.

Så hvad er det for nogle beslutninger, din udvikler træffer hele tiden?

Langt hen ad vejen handler det om afvejningen mellem fleksibilitet og simplicitet.

En dygtig softwareudvikler stræber altid efter at finde den mest simple løsning, for det er den, der er billigst at udvikle og senere vedligeholde. 

Men software er meget sjældent en konstant størrelse. Der vil næsten altid være behov for videreudvikling eller ændringer. Derfor er det vigtigt, at din udvikler forstår dine behov, ikke bare her og nu, men også i fremtiden.

Lad os sige, at du skal have udviklet et vagtplanlægningssystem til din butik. Medarbejderne kan booke sig ind på vagterne, og systemet sørger for, at der altid er det nødvendige personale i butikken. 

Alt er godt. Det går rigtig godt i butikken, og du vælger at udvide din forretning med en butik mere. Det fortæller du til din udvikler og får at vide, at det vil tage mange timer og koste mange penge at udvide systemet, så det kan håndtere flere butikker. 

Havde udvikleren kendt mere til din forretning og dine ambitioner med den, kunne udvikleren fra begyndelsen have spurgt ind til, om der en dag ville blive brug for at håndtere flere butikker. Og så havde det måske kun kostet et par timer ekstra, eller måske endda bare nogle få minutter, at bygge systemet, så det kunne håndtere mere end én butik. 

Men nu er hele systemet bygget op om antagelsen, at der er én butik, og en stor del af systemet skal derfor ændres.

Intuition gennem forretningsforståelse

Nu spørger du måske: Hvorfor har udvikleren ikke lavet systemet på en fleksibel måde, så det kunne udvides uden de store problemer? Og det er præcis her, forretningsforståelsen kommer til sin ret.

Hvis man som udvikler har forståelse for forretningen, ved man meget bedre, hvilke antagelser man skal gøre sig, og hvilke spørgsmål man skal stille. Kommer der flere typer af vagter? Tilkaldevagter? Alarmer? Registrering af tid og fravær – eventuelt automatisk med GPS? Integration med andre systemer? Login-grupper og administratorer? Vagtbytte?

Hvis udvikleren tager højde for alle de mulige fremtidige ændringer, bliver systemet stort og kompliceret fra begyndelsen – og du får et system, der er dyrt, fordi det er forberedt på en masse funktioner, du aldrig får brug for.

En udvikler, der kender din forretning, vil have en intuition om præcis i hvilke retninger, systemet bør være fleksibelt. Det giver i sidste ende et system, som er mere simpelt (og dermed billigere og hurtigere at udvikle), men alligevel kan udvides, når behovet melder sig.

Hvad du selv kan gøre

Vis din forretning frem

Sæt først og fremmest udvikleren ind i den del af forretningen, som den kommende softwareløsning skal berøre. Vis udvikleren, hvordan det daglige arbejde ser ud. Lad udvikleren kigge medarbejderne over skulderen og stille spørgsmål til deres arbejde. 

Gå gerne i detaljen på enkelte områder. Det giver udvikleren mulighed for at opbygge den intuition, som er så vigtig for at træffe de rigtige beslutninger.

Giv også en introduktion til forretningen som helhed – både hvordan den ser ud nu og visionerne for fremtiden. Tænk over den forventede levetid af softwaren, og hvordan du ser din virksomhed udvikle sig inden for det tidsrum.

Arbejd i små intervaller

Uanset hvor grundig du er med at vise din forretning frem, vil du være nødt til at få softwaren mellem hænderne for at se, om den svarer til dine forventninger, og om detaljerne er på plads. 

Det er enormt svært, hvis ikke umuligt, at gøre på forhånd. Sørg derfor for at have nem adgang til udviklerens nyeste arbejde – også de halvfærdige funktioner, hvor det giver mening.

Hvis det er en hjemmeside, så få udvikleren til at lave en testversion med den nyest mulige kode. Hvis det er en app, så sørg for at få adgang til de nyeste testversioner.

Prøv det af på faktiske eller hypotetiske arbejdsprocesser, og sørg for at komme godt rundt i krogene og få testet alle funktionerne.

Lad udvikleren møde eksperterne

Hvis du skal have udviklet et ekspertsystem, så lad udvikleren møde eksperterne og se, hvordan de arbejder i dag. Den gode udvikler vil gå nysgerrigt til opgaven og på sin egen måde tilegne sig viden om eksperternes arbejdsprocesser og bruge den viden i arbejdet med at udforme systemet. 

Måske vil udvikleren endda udfordre arbejdsprocesserne, så de bliver mere effektive og bedre egnet til digitalisering.

Her er det rigtig vigtigt at fokusere skarpt på, at det er udvikleren, der skal indsamle viden om virksomheden og de kommende brugere. Hvis en kommende bruger fortæller udvikleren, hvordan systemet skal bygges op, har udvikleren ikke længere en “ren tavle” og kan dermed have tendens til at læne sig op ad brugerens vurderinger i stedet for at tage sine egne beslutninger, som i de fleste tilfælde vil være bedre. 

Vis dine produkter frem

Er der tale om et salgsfremmende værktøj, som fx en webshop, så sørg for, at udvikleren forstår produkterne og måden, I behandler og sælger dem på. Sæt udvikleren grundigt ind i jeres bevæggrunde for at investere i en webshop. Hvad vil I gerne forbedre?

Den gode udvikler vil komme med forslag til, hvordan en webshop kan integreres i forretningen, så den ikke kun er salgsfremmende, men også sparer dig og dine kolleger for tid og kræfter i hverdagen.

Frem for alt kommer du rigtig langt med selve grundtanken om at lukke udvikleren ind i forretningen. Lad dette gennemsyre alt samarbejde med din udvikler, og så er du rigtig godt på vej!

Hvor mange stjerner giver du? :
Få besked når Alexander skriver Skriv dig op