Forestil dig, at du opdager, at en af dine ansatte er sigtet for racistiske udtalelser og i øvrigt er en udbredt højreekstremistisk debatør. - Nyheder om personalejura - undgå dyre fejl! - Iværksætter Debatten Amino
på Amino

Forestil dig, at du opdager, at en af dine ansatte er sigtet for racistiske udtalelser og i øvrigt er en udbredt højreekstremistisk debatør.

Skrevet  06-03-2013 15:28  af  Anja Linde 

....hvad ville du gøre hvis du følte, at disse forhold potentielt kunne betyde, at du ville miste kunder, skabe uro i virksomheden og skabe et negativt image?

Dette spørgsmål blev for nylig relevant for en virksomhed, der netop havde ansat en praktikant. Samme dag som praktikanten startede på virksomheden blev en kollega opmærksom på, at praktikanten var omtalt i en avis i forbindelse med en sigtelse for racistiske udtalelser. Dette gav anledning til en søgning på Internettet, der resulterede i flere artikler og debatindlæg med højreekstremistisk indhold udarbejdet af praktikanten. Blandt andet var praktikanten citeret for, at have udtalt: "Jeg har gjort meget. Mit første jøde-drab har jeg dog endnu til gode."

Da virksomheden netop ikke ville associseres med disse holdninger og værdier valgte man allerede tre dage inde i praktikforløbet at ophæve kontrakten med praktikanten.

Praktikanten bragte sagen for Ligebehandlingsnævnet, der fandt at virksomheden ikke kunne dokumentere, at negative kundereaktioner og intern uro i virksomheden skyldtes praktikantens tilsidesættelse af sine forpligtelser som praktikant. Derfor fandt nævnet, at ophævelsen af kontrakten bundede i praktikantens politiske holdninger, hvilket er negativ forskelsbehandling og praktikanten blev tilkendt en godtgørelse på kr. 25.000,00.

BEMÆRKNINGER: Hånden på hjertet så er vi sikkert flere, der umiddelbart ville have reageret på samme måde som den involverede virksomhed. Dog skal det siges, at jeg juridisk er enig i nævnets afgørelse. Det er rent faktisk i strid med lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet at afskedige medarbejdere med begrundelse i deres politiske overbevisning.

 

 

 


Besøg vores andre hjemmesider :
lll