Er du også træt af krav om lange betalingsfrister? Nye regler fra 1. marts! - Nyheder om personalejura - undgå dyre fejl! - Iværksætter Debatten Amino
på Amino

Er du også træt af krav om lange betalingsfrister? Nye regler fra 1. marts!

Skrevet  26-02-2013 08:53  af  Anja Linde 

Det er ikke personalejura, men dog en relevant nyhed for små og mellemstore virksomheder.

Den 1. marts træder nye regler om betalingsfrister samt renteopkrævninger i kraft. Den nye lovgivning har til formål at fastsætte rammer for betalingsfrister og branchevilkår på en måde så små og mellemstore virksomheder i højere grad bliver konkurrencedygtige på lige fod med større virksomheder.

På nuværende tidspukt indeholder renteloven ikke regler om betalingsfrister. Aftaleparter kan således frit aftale den betalingsfrist de ønsker. Hvis man har erfaring med at indgå aftaler med "store spillere" på markedet så vil man vide, at de store virksomheder i høj grad benytter sig heraf, og som lille eller mellemstor virksomhed har man oftest ikke råd til andet end at acceptere de til tider urimeligt lange betalingsfrister.

De nye regler:

Betalingsfrist mellem erhvervsdrivende: maks 30 dage!

Betalingsfrist  mellem erhvervsdrivende og en offentlig myndighed: maks 30 dage!

Kompensationsbeløb ved manglende betaling: Kreditor får ret til et kompensationsbeløb når debitor ikke betaler til tiden. Beløbet skal være min. 40 euro, og det forventes at justitsministeriet fastsætter beløbet til ca. kr. 310,00. Dette beløb kan kræves allerede første gang debitor ikke betaler til tiden, og har ingen indflydelse på muligheden for rykkergebyrer og renter.

Højere rentesats: Den maksimale morarente - renten der kan kræves ved forsinket betaling - bliver også forhøjet med de nye regler. Pt består morarenten af Nationalbankens udlånsrente med et tillæg på 7 %. Dette tillæg ændres nu til 8 %.

Ingen regler uden undtagelser! De nye regler om betalingsfrister er ikke mere klare og definitive end, at de kan afviges ved udtrykkelig og skriftlig aftale, og hvis dette i øvrigt ikke anses for urimeligt.

Reglerne er således et positivt skridt på vejen for små og mellemstore virksomheder, men hvorvidt de store selskaber indretter sig herefter, eller om de blot kræver at deres samarbejdspartnere udtrykkeligt skal aftale en fravigelse heraf kan kun tiden vise.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Besøg vores andre hjemmesider :
lll