Hov. Du er ikke logget ind.
DU SKAL VÆRE LOGGET IND, FOR AT INTERAGERE PÅ DENNE SIDE
Hvor mange stjerner giver du?

Hvad er momspligten for f.eks. Adsense/Adwords

Amino.dk Wiki Amino Svar ADMINISTRATION & PENGE Hvad er moms? Hvad er momspligten for f.eks. Adsense/Adwords
Hvor mange stjerner giver du? :

Artikel af Amino-bruger Lars Gosvig, 13/4-10:

Et af de tilbagevende spørgsmål her på Amino er hvordan man momsmæssigt håndterer især Adwords og Adsense - eller med lidt andre ord: køb og salg af reklameydelser på nettet.

Området kan være lidt tricky idet der ikke som normalt kun skal kigges på, hvor køber og sælger er hjemmehørende, men også på hvor ydelsen udnyttes eller fortrinsvist udnyttes. Og her gør Interenettets næsten anarkistiske struktur det jo ikke nødvendigvis nemmere.

De følgende bemærkninger knytter sig til en dansk virksomhed som køber  henholdsvis sælger reklameydelser og at køberen er en afgiftspligtig person (ikke en privatperson).

Køb af ydelser (eksempelvis Adwords)

Se følgende skema over momspligten:

 

 

Sted for faktisk benyttelse

Sælgers etablering

DK EU-medlemsland Tredjeland
DK Dansk moms Dansk moms Ikke dansk moms

EU-medlemsland

Dansk moms Dansk moms Ikke dansk moms

Tredjeland

Dansk moms Dansk moms Ikke dansk moms

Udgangspunktet er, at ydelsen altid skal momses i Danmark, hvis køberen er etableret i Danmark. Dette betyder at en dansk sælger skal opkræve momsen og at udenlandske sælgere vil levere momsfrit og køberen dermed skal afregne erhvervelsesmoms af ydelserne.

Der er dog en undtagelse. Hvis ydelserne fuldt ud udnyttes uden for EU skal der ikke afregnes moms, hverken af sælger eller køber - og dette gælder faktisk uanset der er tale om en dansk sælger og en dansk køber. Skulle man nu glemme dette, og sælger opkræver moms, vil dette næppe give anledning til problemer, forudsat at sælger afregner momsen. Det kan dog på ingen måde afvises, at SKAT - især hvis sælger ikke afregner den moms han har opkrævet - vil rette blikket mod køber og nægte momsfradrag.

 

Salg af ydelser (eksempelvis Adsense)

Se følgende skema over momspligten:

 

 

Sted for faktisk benyttelse

Købers etablering

DK EU-medlemsland Tredjeland

DK

Dansk moms Dansk moms Ikke dansk moms

EU-medlemsland

Ikke dansk moms Ikke dansk moms Ikke dansk moms

Tredjeland

Dansk moms Ikke dansk moms Ikke dansk moms

 

Moms af reklameydelser skal momses i købers land, hvis køber er en afgiftspligtig person (momsregistreret) hjemmehørende i et EU-land.

Hvis køberen er en dansk virksomhed, skal sælger pålægge dansk moms. Hvis der er tale om en EU-virksomhed skal der ikke pålægges moms, da afregningen af momsen påhviler køberen.

Bemærk, at salg til virksomheder uden for EU skal momses, hvis ydelsen udnyttes i Danmark og at salg til danske virksomheder ikke skal momses, hvis ydelsen udnyttes uden for EU.

 

Kontrol af købers momsstatus

Sælger skal ikke (i henhold til momsloven) men bør kontrollere de oplysninger om momsregistrering køber afgiver. Hvis en ydelse sælges momsfrit og det senere viser sig, at køberen ikke var momsregistreret, vil sælger hæfte for momsen. Denne moms kan ikke fradrages som dansk købsmoms - og det er endda tvivlsomt, om momsen kan fratrækkes skattemæssigt.

EU stiller en service til rådighed, hvor en dansk sælger kan få valideret et EU-momsnummer:http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do. I min lille virksomhed er vi ved at udvikle et system, så valideringerne kan foretages automatisk, se www.verivat.eu.

Mere om faktisk benyttelse

Reklameydelser leveret via Internettet kan det være forholdsvis svært at definere ét benyttelsessted for. Normalt vil man kigge på sprog, og hvem reklamen retter sig imod. Er der eksempelvis tale om reklamer rettet mod danskere, udnyttes ydelsen i Danmark.

Der er dog eksempler på, at ydelser er anset for benyttet uden for Danmarks grænser. Landsskatteretten har i to sager fundet, at de omhandlede reklameydelser ikke kunne anses for benyttet eller udnyttet i Danmark. Der var tale om reklame for hjemmesider med erotisk indhold. I SKM2007.82.LSR lagde Landsskatteretten vægt på det oplyste omkring antallet af brugere fra Danmark. I SKM2007.161.LSR lagde Landsskatteretten vægt på, at de omhandlede domæner alle var .com eller .net domæner udformet på engelsk og med engelskklingende navne. I begge sager lagde retten yderligere vægt på, at der ikke var andre særlige tilknytningsmomenter eller lignende, der kunne medføre, at ydelserne skulle anses for faktisk benyttet eller udnyttet i Danmark.

 

Hvor mange stjerner giver du? :
Vi bruger cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på Amino
Læs mere