på Amino
Bliv gratis medlem på Amino

Gratis regnskabsprogram

Slip for regneark og bevar det økonomiske overblik
  Klik her og få en gratis konto

   

  Køb et Amino Sponsorlink

   

  Nye ekspertblog-indlæg
  om  Administration & Finansiering

  Læs flere ekspertindlæg
   

  Top karmaliste (30 dage)

  De flinkeste Amino’er der hjælper mest med "Jura, kontrakter, lovgivning, ophavsret m.m. "

   

  Manglende husleje - hvornår må jeg sende rykker og opsigelse?

  Side 1 ud af 1 (3 indlæg)
  Amino-karma 277
  Tilmeldt 22. okt 05
  Indlæg ialt: 70


  Skrevet 02-03-2009 kl. 22:21

  Hej

  Jeg har godt nok set det fremragende indlæg der har været tidligere om huslejen, og det har hjulpet på mange af mine spørgsmål, men der er stadig et der står og lurer.

  Da jeg ikke gider at sende et giro-kort hver måned, har jeg i lejekontrakten skrevet af huslejen skal betales til et angivet kontonr. den først i hvermåned. Har der manglet en betaling, har jeg hidtil ikke gjort andet end at kontakte vedkommende telefonisk, og bedt om at få en indbetaling hurtigst muligt, men nu vil jeg gerne gøre det mere professionelt.

  Mit spørgsmål er så, at nu hvor jeg ikke sender et giro-kort, og forventer at lejerne selv indbetaler et beløb, må jeg så sende en rykker evt. d. 10. i hvermåned? Normalt hedder det jo at der ikke må sendes en rykker før der er sendt en regning/girokort, men da der i lejekontrakt står at lejer skal indbetale til d. 1. i hver måned, har jeg så juridisk retten til at sende en rykker? Eller hvordan skal fremgangsmåden være?

  Og et side spørgsmål, hvordan er hele proceduren fra første anbefale notering til opsigelse af lejemål? Her tænker jeg på dato brevet skal sendes og indhold i brevet i grundtræk.

  Fx.

  d. 10 i måneden: opkrævning + gebyr med varsel om indbetaling indenfor 10 hverdage, ellers sendes sagen til fogedretten

  d. 23 i måneden: skriftlig opsigelse af lejemål, hvor sagen sendes videre

  -------------

  Indlæggets overskrift er sidst rettet af Martin Thorborg
  Amino-karma 21.404
  Fra Århus
  Tilmeldt 18. feb 06
  Indlæg ialt: 4.322

  Anders Christensen
  Skrevet 02-03-2009 kl. 22:59

  I dit tilfælde ville jeg følge reglerne om rykkerprocedure der følger af Lejeloven (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=20610#KXIV)

  Der fremgår det ret tydeligt hvordan og hvorledes du skal varsle din lejer, for at kunne smide vedkommende ud med fogedrettens hjælp hvis huslejen ikke betales efter dit betalingspåkrav.

  Safeticket - Dit enkle og fleksible billetsystem.

  Amino-karma 277
  Tilmeldt 22. okt 05
  Indlæg ialt: 70

  echolibre
  Skrevet 03-03-2009 kl. 23:33

  I §93 stk. 2 finder jeg følgende omtale af hvornår udlejer har ret til at opkræve gebyr. Det relevante i mit tilfælde er markedet med understreg.

   

  Stk. 2. Udlejeren kan kun hæve lejeaftalen som følge af for sen betaling, hvis lejeren ikke har berigtiget restancen senest 3 dage efter, at skriftligt påkrav herom er kommet frem til lejeren. Udlejerens påkrav skal være afgivet efter sidste rettidige betalingsdag og skal udtrykkeligt angive, at lejeforholdet kan ophæves, hvis lejerestancen ikke betales inden fristens udløb. § 33, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse. Som gebyr for påkravet kan udlejeren kræve 100 kr. + 2 pct. af det skyldige beløb ud over 1.000 kr. For 1998 og fremover reguleres beløbet efter 1. pkt. i stedet efter udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks i en 12-måneders-periode sluttende i juni måned året før det finansår, reguleringen vedrører 4) . Det i 4. pkt. nævnte beløb er opgjort i 1994-niveau og reguleres en gang årligt med 2,0 pct. tillagt en tilpasningsprocent for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Beløbet afrundes til nærmeste hele kronebeløb. Gebyret er pligtig pengeydelse i lejeforholdet.

   

  Jeg har lige to spørgsmål.

  1. Det fremgår i teksten, har jeg ret til at afgive et påkrav efter rettidig betalingsdag. Nu er situationen sådan at jeg i min lejekontrakt angiver et kontonr, og skriver at lejen skal betales den første i måneden. Altså sender jeg ingen girokort, og af den grund har jeg vel ingen specifik betalingstfrist, men på den anden side hindre det mig vel ikke i at drage fordel af denne lov?

  Så mit spørgsmål er, hvornår må jeg så sende påkravet når der i lejekontrakten står "lejen skal betales den første i måneden" ?

   

  2. Selvom jeg ikke sender et girokort, så ser jeg det som at jeg juridisk har retten til at opkræve et gebyr på 100kr + 2% af det (skyldige beløb-1000kr). Er der et andet sted i lejeloven, hvor jeg kan komme i klemme, fordi jeg ikke sender et girokort med betalingsfrist?

  -------------

  Side 1 ud af 1 (3 indlæg)

  RSS-feed
   
  Administration & Finansiering er venligst sponseret af:

  Besøg vores andre hjemmesider :